STUDIU USAID: Procesul de emitere a autorizației speciale de transport trebuie reformat

shadow
Duminică, 27.10.2019 06:00   1932
La emiterea autorizației speciale de transport (AST), pentru circulația pe drumurile publice a transporturilor cu greutăți și/sau gabarite ce depășesc limitele admise, în Republica Moldova sunt percepute taxe care conform unor simulări efectuate de experții Programului USAID Reforme Structurale în Moldova ajung să fie chiar și de 40 de ori mai mari ca în Ucraina, România sau Belarus.

Potrivit unui studiu de caz, o companie care a transportat un utilaj de mare tonaj din Olanda în Republica Moldova, a plătit pentru câteva sute de km parcurși pe teritoriul Poloniei o taxă de 40 de euro, iar pentru 200 km parcurși în Republica Moldova - cca 800 de euro.

Sursa: captură privesc.eu

În aceste condiții, transportatorul a rămas nedumerit de faptul că deși calitatea drumurilor în țara noastră este mult mai proastă decât a celor din Polonia, a trebuit să plătească o taxă de 20 de ori mai mare.

Acest lucru, potrivit experților, reprezintă un mare impediment în dezvoltarea ramurii de transport de mărfuri, stimulează corupția și prestarea serviciilor ”la negru”. În acest context, Programul USAID Reforme Structurale în Moldova (Programul USAID), a efectuat o analiză a întregului proces de emitere a autorizației speciale de transport, a identificat principalele lacune și a elaborat peste 40 de recomandări pentru îmbunătățirea situației curente.

”Am intrat într-o perioadă intensă de lucru. Ședința de astăzi va constitui punctul de inițiere a etapei de revizuire și restructurare a cadrului legal și a structurilor aferente. Ne ținem pumnii în acest proces și sperăm la o cooperare fructuoasă pe viitor”, a menționat Douglas Muir, directorul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova, la evenimentul de prezentare a studiului.

Ce este autorizația specială de transport?

Autorizația specială de transport este un permis special eliberat de Agenția Națională Transport Auto (ANTA) pentru circulația pe drumurile publice a transporturilor cu greutăți și/sau gabarite ce depășesc limitele admise. Acest lucru este valabil doar pentru mărfurile indivizibile (spre exemplu, o macara sau un stâlp pentru un generator eolian), iar costurile pentru transportarea lor variază în dependență de greutate și dimensiuni. Cu alte cuvinte, cu cât mai mare este presiunea pe drumurile naționale, cu atât mai mult statul va percepe pentru daunele aduse infrastructurii. Cel puțin aceasta este logica statului Republica Moldova și nici pe departe nu coincide cu cea a multor state europene.

Sursa: captură privesc.eu

Experții Programului USAID, au constatat că cea mai mare problemă în procesul de emitere a Autorizației speciale de transport sunt taxele exagerat de mari. Aceștia au studiat întregul proces de emitere a autorizațiilor speciale de transport, au discutat cu reprezentanții de la ANTA și cu solicitanții permiselor respective – reprezentanți ai companiilor din Republica Moldova, dar și ai altor state.

Advertisement

Toți cei cu care s-a discutat spun că tarifele sunt prea mari, iar în 20% din cazuri, agenții economici au refuzat serviciile transportatorilor. Chiar și așa, costurile au fost majorate de 5 ori pe parcursul ultimilor ani.

Tarife mai mari, pierderi mai mari

Deși tarifele au fost majorate de 5 ori, încasările la buget s-au mărit cu doar 40%. Companiile mai mici apelează tot mai rar la ANTA, pentru a obține AST, iar companiile internaționale evită să tranziteze teritoriul Republicii Moldova atunci când transportă mărfuri, care depășesc limitele admisibile.

Potrivit formulei de calcul a taxei pentru obținerea AST, se iau în calcul nu doar depășirea de greutate a mărfurilor, dar și gabaritele (adică lungimea și lățimea acestora). Pentru fiecare km de drum parcurs, statul Republica Moldova percepe de la transportatori între 5,5 și 11 lei pe kilometru parcurs pentru fiecare tonă de depășire a sarcinii masice admise pe axă la care se mai adaugă și taxa pentru depășirea masei totale sau pentru depășirea gabaritelor maxim admise.

Mai mult, aici se vor adăuga și taxele pentru depășirea dimensiunilor admise, care pot constitui chiar și lei 162 per km parcurs. Spre exemplu a existat un caz, când un agent trebuia să transporte un stâlp de eoliană de la nord la sud. Taxa pentru emiterea AST a constituit peste 1 mln de lei. În acest context, investiția în energia regenerabilă din Republica Moldova devine practic imposibilă, în special în situația când proiectele implică transportarea la distanțe mari pe teritoriul țării.

Tarife proporționale calității drumurilor

Totodată, în cadrul evenimentului de prezentare a analizei, experții din cadrul Programului USAID, au făcut referință la procesul de emitere a autorizației speciale de transport în state precum Estonia, Marea Britanie, România, Belarus și Ucraina. O analiză comparativă a mărimii taxei de transport de mărfuri, care depășesc masa admisibilă, denotă că tarifele aplicate în Republica Moldova sunt de zeci de ori mai mari decât în statele vecine.

Pentru a transporta mărfuri, care depășesc limita admisă cu 15 tone, pentru 100 km parcurși, transportatorii vor plăti în Ucraina aproximativ 27 de euro, în Belarus – 45 de euro, România – 70 euro, iar în Republica Moldova – peste 1170 de euro, ceea ce reprezintă de 43 de ori mai mult decât în Ucraina, deși calitatea drumurilor din țara noastră nu este mai bună decât în statele menționate mai sus.

În acest context, experții au menționat că un posibil model pentru mărimea taxei pentru emiterea Autorizației Speciale de Transport ar putea fi stabilirea acesteia în raport cu poziția Republicii Moldova în clasamentele internaționale privind calitatea drumurilor sau să fie cât mai aproape de nivelul taxelor din țările vecine. În 2018, potrivit World Economic Forum, Republica Moldova s-a poziționat pe locul 88 din cele 140 de state incluse în clasament.

O altă soluție viabilă ar putea fi schimbarea modelului existent de calculare a taxelor strict în dependență de distanța parcursă și implementarea unui alt model, bazat pe segmentele de parcurs (ca în cazul Estoniei) sau pe perioade de valabilitate a AST pentru întreaga rețea de drumuri naționale (după modelul României sau Marii Britanii).

Restituirea plăților pentru AST și alte recomandări

Pe parcursul anului 2018, au fost eliberate 979 autorizații AST, dintre care doar 49 pentru companiile care au aplicat pentru prima dată. Autorizația este valabilă pe un termen de 30 de zile, iar în cazul în care, transportul de mărfuri nu a avut loc sau s-a amânat din anumite motive, plățile efectuate nu se restituie, iar transportatorii înregistrează pierderi mari. În 20% din cazuri solicitanții au refuzat obținerea AST, o cauză fiind probabil costurile mari.

Printre alte aspecte în procedura de emitere a AST, care ar trebui îmbunătățite, se numără și durata de eliberare a documentului (actualmente fiind cuprinsă între 5 și 8 zile), nefiind prevăzută cel puțin posibilitatea emiterii în regim de urgență după modelul Estoniei.

Implementarea recomandărilor

Recomandările aduse au fost transmise Ministerului Economiei și urmează să fie supuse consultărilor publice, iar ulterior folosite în procesul de modificare și adaptare a cadrului legal.

”Programul USAID Reforme Structurale în Moldova ne susține în procesul de evaluare în domeniul emiterii autorizațiilor de transport și a venit cu recomandări prețioase pe acest segment. Am lucrat cu acest program și în domeniile de autorizare a lucrărilor de construcții și în alte proiecte, am avut o conlucrare eficientă. Sper să avem același rezultat și acum”, a menționat Secretarul de Stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Svetlana Dogotaru.

”Acest studiu va fi folosit în scopul armonizării legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, spre care tindem. Noi vrem să îmbunătățim cadrul legal, în vederea emiterii în termini mai proximi a AST, și nu în ultimul rând, revizuirea taxelor prevăzute”, a conchis Igor Guja, director interimar al Agenției Naționale de Transport Auto.Oportunitati