Cum deputații au lăsat pensionarii și invalizii fără scutiri la impozitul pe imobil

shadow
Luni, 11.12.2017 05:40   2919
Politica bugetar-fiscală reprezintă unul din cele mai complexe documente adoptate anual cu impact semnificativ asupra companiilor și populației.

Din acest motiv, de multe ori modificările aduse, fie prin lobarea unor interese sau urmare a unor omisiuni și calcule greșite, pot provoca efecte negative asupra unor categorii de contribuabili.

Este și cazul unei modificări în politica bugetar-fiscală pentru anul 2017 prin care mai multe categorii de cetățeni din pături social-vulnerabile, precum pensionari sau invalizi au fost privați de dreptul la scutiri la impozitul pe bunurile imobiliare. 

Deputații și Guvernul au creat problema și acum vor să o soluționeze

După un an de zile, atât un grup de deputați din Parlament, cât și Guvernul au conștientizat greșeala și încearcă să o repare. Mai ales că vin alegerile parlamentare și vor avea nevoie să arate că au grijă de cei nevoiași.

Modalitatea de soluționare a problemei este însă diferită. În consecință, în decurs de două luni de zile, deputații au înregistrat două inițiative asupra aceluiași articol din Codul Fiscal (art. 283). Pe de altă parte, CNA are rezerve asupra unor potențiale riscuri de corupție cevin de la aceste inițiative.

Din nota informativă la inițiativa deputaților putem desprinde că conform prevederilor art. 283 alin. 2 al Codului fiscal în vigoare pînă la 1 ianuarie 2017, categoriile de persoane indicate la alin 1 lit h)-l) au beneficiat de scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru terenurile pe care este amplasat fondul de locuințe, pentru loturile de pe lîngă locul de trai (inclusiv terenurile atribuite de către autoritățile administrației publice locale (APL) ca loturi de pe lîngă locul de trai și distribuite în extravilan din cauza insuficienței de terenuri în intravilan), precum și pentru bunurile imobiliare (clădiri, construcții, apartamente) de pe acestea în limita costului imobilului-domiciliu (în lipsa acestuia – reședință) de pînă la 30 mii lei. 

Fără evaluare nu beneficiază de scutire

Aceeași deputați au votat acum un an Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016 (politica bugetar-fiscală pentru anul 2017!), prin care scutirea se aplică doar bunurilor imobiliare cu destinație locativă (apartamente și case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) evaluate de organele cadastrale în scopul impozitării.

Totodată, scutirea de plată a impozitului funciar în cazul terenurilor atribuite fondurilor de locuințe, loturilor de pe lîngă locul de trai și terenurilor atribuite de către autoritățile APL ca loturi de pe lîngă case și distribuite în extravilan din cauza insuficienței de terenuri în intravilan, nu poate fi aplicată, deoarece acestea nu sunt evaluate și lipsește baza de aplicare a scutirii.

Este de menționat că categoriile de persoane indicate la acest articol se referă la persoanele de vârstă pensionară, invalizii, participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, participanți la acțiunile de luptă din Afganistan, participanți la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl precum și familiilor acestora. 

Astfel, în urma modificărilor legislative, din anul 2017 pentru persoanele menționate mai sus „care dețin în proprietate terenuri pe care este amplasat fondul de locuințe, loturile de pe lîngă casă și/sau terenuri atribuite de către autoritățile APL ca loturi de pe lîngă case și distribuite în extravilan din cauza insuficienței de terenuri din intravilan, nu poate fi aplicată scutirea la plata impozitului funciar”. 

Respectiv, persoanele indicate nu pot beneficia de scutire la plata impozitului funciar pentru bunurile imobile menționate, deoarece acestea nu au fost evaluate de organele cadastrale.

Prima inițiativă a deputaților 

Prima inițiativă legislativă din partea deputaților pe acest subiect a fost depusă la 13 septembrie 2017 de președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară, Ion Balan, proiectul fiind semnat practic de toți membrii comisiei parlamentare date, indiferent de apartenența politică a acestora.

Astfel, prima tentativă de modificare a art.283 din CF presupunea că categoriile de persoane indicate la alin.(1) lit.h)–l), pentru obiectele impunerii cu destinație locativă, unde acestea și-au înregistrat domiciliul (în lipsa acestuia – reședința), beneficiază de scutiri la plata:

- impozitului funciar pentru terenurile, pe care este amplasat fondul de locuințe, loturile de pe lîngă locul de trai și terenurile atribuite de către APL ca loturi de pe lîngă locul de trai și distribuite în extarvilan din cauza insuficienței de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării.

Advertisement

- Impozitului pe bunurile imobiliare – în limita valorii (costului) imobilului-domiciliu (în lipsa acestuia – reședință), stabilite de APL.

De asemenea, prin derogare de la alin.(2), pînă la stabilirea de către APL a scutirii de plata impozitului funciar/impozitului pe bunurile imobiliare, persoanelor indicate la alin.(1) lit.h)–l) li se acordă această scutiri la plata:

- Impozitului funciar pentru terenurile, pe care este amplasat fondul de locuințe, loturile de pe lîngă locul de trai și terenurile atribuite de către autoritățile APL ca loturi de pe lîngă locul de trai și distribuite în extarvilan din cauza insuficienței de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării

- Impozitului pe bunurile imobiliare – în limita valorii (costului) imobilului-domiciliu (în lipsa acestuia – reședință).

De asemenea, deputații propun ca aceste prevederi să fie aplicate începînd cu perioada fiscală 2017.

Guvernul susține că problema este rezolvată!

În ședința de Guvern din 11 octombrie, inițiativa a primit aviz negativ, însă nu pentru că executivul s-ar opune, ci pentru că „problema respectivă a fost soluționată” prin promovarea unei modificări similare în politica bugetar-fiscală pentru anul 2018. 

Ministerul Finanțelor avea în vedere faptul că în politica bugetar-fiscală aprobată de Guvern la 4 octombrie este inclusă și prevederea, potrivit căreia categoriile de persoane indicate în articolul cu pricina din Codul fiscal beneficiază de scutire de plata impozitului pe bunurile imobiliare „și pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale teritoriale pe care este amplasat fondul de locuințe, pentru loturile de pe lîngă locul de trai (inclusiv terenurile atribuite de către autoritățile APL ca loturi de pe lîngă locul de trai și distribuite în extravilan din cauza insuficienței de terenuri în intravilan)”.

Deputații insistă pe punerea în aplicare a propunerii din anul 2017

Însă avizul dat de Guvern pare să fi fost nesatisfăcător pentru autorii proiectului, mai ales că în acesta nu este nimic expus despre posibilitatea punerii în aplicare a proiectului din anul 2017 și la 17 octombrie deputații comisiei agricultură și industrie alimentară au mai înaintat o inițiativă pe același subiect care prevde că categoriile de persoane indicate la art. 283, alin.(1) lit.h)-l) din Codul fiscal, pentru obiectele impunerii, unde aceștea și-au înregistrat domiciliul (în lipsa domiciliului - reședința), beneficiază de scutiri la plata impozitului pentru bunurile imobiliare, pentru următoarele categorii de bunuri:

pentru terenurile, pe care este amplasat fondul de locuințe, loturile de pământ de pe lângă casă și grădini, indiferent dacă au fost sau nu evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării,

pentru bunul imobil unde aceștia și-au înregistrat domiciliul (în lipsa acestuia - reședința), în limita valorii (costului) stabilite de autoritatea administrației publice locale.

De asemnea, autorii mai propun ca prin derogare de la prevederile alin. 7 1.1 al CF, art 1 din prezenta lege se aplică începînd cu perioaa fiscală 2017. Or, articolul dat din Codul fiscal care vizează stabilirea, modificarea și anularea impozitelor și taxelor de stat și locale stipulează că „modificările și/sau completările prezentului cod și ale legilor de punere în aplicare a titlurilor Codului Fiscal se pun în aplicare peste 180 de zile calendaristice de la data publicării legii de modificare și/sau de completare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.

Însă și de această dată avizul Guvernului de la ședința din 21 noiembrie a fost unul negativ, fiind menționate aceleași argumente trase la indigo ca și în avizul din 11 octombrie și concluzia că „problema respectivă a fost soluționată” prin propunerea din politica bugetar-fiscală menționată mai sus.

Comisia agricultură pune condiții la politica bugetar-fiscale

Totuși, pentru autorii proiectului adoptarea acestuia pare principială, iar pentru aceasta sunt dispuși să aplice tot instrumentariul legislativ de care dispun. 

Astfel, la înaintarea de către Guvern a politicii bugetar-fiscale în Parlament, deputații comisiei agricultură și industrie alimentară, care sunt și autorii proiectului ce vizează art. 283 din CF, au acordat un aviz pozitiv, însă doar „cu condiția comasării ulterioare a acestuia cu proiectul de lege pentru modificarea alineatului (2) al art. 283 di Codul fiscal, nr. 318 din 17.10.2017”.

CNA: se promovează aducerea în cadrul legal a unor construcții neautorizate

Însă pe lîngă acest ping-pong între deputații comisiei agricultură și Guvern, CNA relevă în expertiza anticorupție mai multe riscuri potențiale de corupție în inițiativa legislativă.

Potrivit experților CNA, proiectul promovează în aparență interesele persoanelor care cad sub incidența art.283 alin.(1) lit.h)-l) și alin.(2) Cod fiscal al Republicii Moldova de a beneficia de scutire la plata impozitului funciar pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, însă „se evidențiază că se promovează interesele private ale unui grup de persoane prin aducerea în cadrul legal în scopul impozitării a construcțiilor neautorizate evitând procesul legal de autorizare a construcțiilor, precum și acțiunile culpabile a autorităților publice în procesul de repartizare a terenurilor din extravilan, ceea ce contravine interesului public”.

Toodată, se mai atenționează că „nu este justificată intenția autorilor de a stabili derogări de la exercitarea obligațiilor persoanelor de a înregistra bunurile imobile/terenurile și evaluarea acestora în scopul scutirii de la plata impozitului imobiliar de către autoritatea publică locală”. Or, acordarea prerogativei APL de a stabili valoarea bunurilor imobile ce urmează a fi scutite de la plata impozitului „ar putea duce la și promovări de interese în ceea ce privește anume evaluarea acestor bunuri pentru a se eschiva de la plata impozitului beneficiind de scutiri”.

Sintagma non-sens din proiectul de lege

Unul din argumentele experților CNA pe care și-au fundamentat concluziile de mai sus se referă la faptul că sintagma „indiferent dacă au fost sau nu evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării" capătă un non sens în coroborare cu sintagma „beneficiază de scutiri la plata impozitului." 

Or, după cum se explică în raport, pentru a beneficia de scutiri de la plata impozitului „este necesar în primul rând a se cunoaște valoarea scutirii”. În acest context „persistă riscul de a fi scutite de la plata impozitului bunuri imobiliare a căror valoare pe piață este una considerabilă”. 

În final, rămîne de văzut care va fi deznodămîntul acestei inițiative și dacă factorii de decizie vor găsi formulările cele mai inspirate pentru a restabili drepturile persoanelor vizate de proiect întrucît după cum afirmă autorii inițiativei „persoanele respective formează pătura social-vulnerabilă a societății și aceștea au beneficiat anterior de respectiva facilitate”, dar în același timp vor fi evitate interpretările care deschid larg poarta pentru acte de evaziune și corupție.Oportunitati