Acordul de Utilizare a Conținutului

Părțile

Acest acord guvernează relațiile necomerciale între Business News Service SRL, proprietarul site-ului Mold-Street.com și a conținutului publicat pe acest site, pe de o parte (în continuare Producător), și Utilizatorul Înregistrat / Abonat, pe de altă parte. Prin Utilizator se înțelege orice persoană fizică sau juridică care acționează din numele propriu (ca individ) sau din numele unei personalități juridice și este înregistrat sau abonat pe site-ul Mold-Street.com cu numele real sau alias (nickname) sau cu denumirea unei personalități juridice. 

Conținut

Prin conținut se are în vedere articolele publicate pe site-ul Mold-Street.com conform tipologiei specificate aplicate – istorii de succes, știri, analize, interviuri , fișierele video/audio, precum și imaginile fotografice și infografice. Conținutul este semnat de BNS sau alte părți / autori.  

Valabilitatea

Acest acord este valabil pentru Părți pe întreaga durată a utilizării conținutului. 

Drepturile de proprietate 

Conținutul semnat de Producător (”BNS”) este protejat de legislația Republicii Moldova privind drepturile de autor și conexe. Drepturile Producătorului nu se aplică în cazul conținutului preluat de la alte surse, care sunt indicate expres de către Producător. 

Obiectul Acordului

Prin acest Acord, Utilizatorului îi sunt delegate drepturi de utilizare a conținutului cu scopul de informare proprie; de distribuire a textelor în întregime sau parțial, a linkurilor și imaginilor în rețelele sociale, prin poșta electronică sau alte mijloace; de a întreprinde alte acțiuni permise de legislația în vigoare privind drepturile de autor și conexe. De asemenea, nu se permite modificarea textelor originale.

Se interzice republicarea conținutului Producătorului în alte resurse media (inclusiv bloguri), dacă nu există acordul prealabil în scris al Producătorului, sau pe alte site-uri web comerciale. Vânzarea conținutului Producătorului și utilizarea acestuia pentru a genera profit sunt permise doar cu acordul prealabil în scris al Producătorului. 

Soluționarea conflictelor

Conflictele legate de utilizarea conținutului Producătorului de către Utilizator urmează a fi soluționate pe cale amiabilă sau în conformitate cu procedurile stabilite de legislația în vigoare a Republicii Moldova. 

Pentru a încheia un acord comercial (contract) privind utilizarea conținutului în alte scopuri decât prevede acordul de față, contactați-ne prin email (office@mold-street.com) sau telefon (+373-69275843).

Business News Service SRL își rezervă dreptul de a modifica acest acord în orice moment. Toate actualizările vor fi publicate pe site. 


 

 Advertisement

Oportunitati