Consultant pentru colectarea datelor de piața și evaluarea bunurilor imobile

SERVICII DE CONSULTANȚĂ – CONSULTANT INDIVIDUAL LOCAL

Republica Moldova

Proiectul de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF)

Nr. de Ref. a Proiectului: P161238

Denumirea Serviciilor: Consultant pentru colectarea datelor de piața și evaluarea bunurilor imobile  

Nr de referință.: MD-PSA-122754-CS-INDV

Guvernul Republicii Moldova a semnat acordul de finanţare cu Asociația Internațională pentru Dezvoltare pentru implementarea Proiectului de Înregistrare și Evaluare Funciară (PÎEF), având ca scop îmbunătățirea calității sistemului de administrare funciară și evaluarea bunurilor imobile, sporirea transparenței sistemului de impozitare a proprietății.

În acest scop, Agenția Servicii Publice, intenționează să selecteze și să contracteze un 45 de Consultanți Individuali Locali, pentru colectarea datelor de piața și evaluarea bunurilor imobile. Proiectul va fi realizat pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Fiecare consultant contractat va fi atribuit uneia sau mai multor zone de activitate. (zonele de activitate si numărul de consultanți atribuiți fiecărei zone este specificat în Anexa 1 la Termeni de Referință).

Informația detaliată poate fi obținută accesând următorul link: http://asp.gov.md/ro/node/4419  

Termenul limită de depunere a Expresiilor de Interes și a Cv-urilor este 25 ianuarie 2020, ora 17:00.


Advertisement

Oportunitati