Solicitare de propuneri: Asistență tehnică pentru elaborarea Planurilor de Dezvoltare

Subiectul serviciilor: Asistență tehnică pentru elaborarea Planurilor de Dezvoltare (i.e. Plan Urbanistic Zonal) a locațiilor cu potențial de dezvoltare industrială și atragere a investițiilor în Moldova.

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în strânsă colaborare cu Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, în cadrul proiectului „Consilierea Guvernului RM în politici economice” solicită aplicații în vederea selecției a cel mult două locații (terenuri) din Republica Moldova, care au potențialul de dezvoltare industrială și atragere a investițiilor. Locațiile selectate vor beneficia de asistență tehnică sub forma elaborării unui plan detaliat de dezvoltare a locației i.e. plan urbanistic zonal (PUZ).

Instituțiile și agențiile guvernamentale, precum și întreprinderile private înregistrate în Moldova și parteneriatele dintre organizațiile publice și cele private sunt eligibile pentru a depune cererile de participare la concurs. Locațiile propuse trebuie să fie amplasate pe teritoriul Republicii Moldova. Propunerile pot include dezvoltarea locațiilor investiționale noi, precum și extinderea unor locații investiționale existente. În vederea obținerii impactului așteptat, locația propusă trebuie să aibă o suprafață de cel puțin 8 ha.

Aplicațiile vor fi analizate în baza unor criterii tehnici și economici prestabiliți de către un comitet de selecție compus din experți din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republica Moldova, proiectului GIZ, precum și consultanți de specialitate.

Părțile interesate sunt invitate să obțină formularele și instrucțiunile de aplicare până miercuri, 29 ianuarie 2020 la persoana de contact din cadrul Proiectului GIZ: Marin Cernea, marin.cernea@giz.de, tel. (022) 25-03-75.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este vineri, 31 ianuarie 2020, ora 17:00. Părțile interesate să participe și care corespund cerințelor sus-menționate, sunt rugate să trimită formularele de aplicare prin e-mail, la adresa marin.cernea@giz.de. Doar candidații (locațiile) selectați vor fi contactați.


Advertisement

Oportunitati