Fundația Soros-Moldova a anunțat concurs pentru angajarea managerului de comunicare

Managerul de comunicare are următoarele responsabilități principale:

 • asigură dezvoltarea și actualizarea periodică a strategiei de comunicare și implementarea cu succes a activităților de comunicare, atât scrisă, cât și orală;
 • contribuie la dezvoltarea și punerea în practică a planurilor de comunicare, pentru a îndeplini obiectivele strategice ale Fundației;
 • coordonează implementarea activităților de comunicare ale departamentelor Fundației;
 • asigură dezvoltarea și implementarea politicii de comunicare, asigură implementarea calitativă a activităților de promovare a identității Fundației;
 • monitorizează presa tipărită și online, și listele de discuții de pe internet din domeniul ONG și de interes pentru Fundație; 
 • întocmește periodic revista presei pentru uz intern (pentru managementul și echipa Fundației);
 • supraveghează și contribuie la producerea materialelor de informare, precum broșuri, fluturași, pliante, videoclipuri promoționale, filme și produse multimedia;
 • menține și actualizează informațiile pe pagina web a Fundației, pe măsură ce apar evenimente/informații noi;
 • identifică și recomandă soluții de îmbunătățire a conținutului și organizării site-ului și a modalităților de promovare on-line a programelor Fundației; 
 • inițiază și planifică campanii de PR, care presupun definirea obiectivelor, analiza problemelor și oportunităților, relaționarea cu managementul și partenerii interni și externi;
 • participă la elaborarea și redactarea comunicatelor de presă, newsletter-lor, articolelor, rapoartelor anuale;
 • oferă suport și consultă managementul privind comunicarea externă și participă la elaborarea și redactarea discursurilor;
 • în dependență de necesitate și după consultarea prealabilă cu Directorul Executiv susține prezentări, conferințe de presă;
 • răspunde solicitărilor venite din partea publicului, jurnaliștilor, sau a altor persoane/organizații;
 • dezvoltă și menține relații bune de colaborare cu mass-media, incluzând ziare locale, naționale și internaționale, reviste, online media, posturi radio și de televiziune;
 • planifică, organizează și participă la evenimente de comunicare/informare (conferințe, conferințe de presă, alte evenimente) în domeniile de interes ale Fundației;
 • creează/actualizează în permanență baza de date mass-media; 
 • consultă și asistă angajații Fundației în achiziția de spații media, logistica evenimentelor;
 • negociază și administrează portofoliul de furnizori de servicii informaționale și produse publicitare; 
 • monitorizează corespondența venită pe adresa foundation@soros.md, și răspunde solicitărilor adresate Fundației;
 • oferă suport administrativ managementului Fundației și membrilor Senatului Fundației;
 • pregătește materialele pentru ședințele Senatului și întocmește procesele verbale ale ședințelor Senatului.

Cerințe obligatorii față de candidați:

 • studii superioare, de preferință în domeniul științelor comunicării/relații publice/jurnalism;
 • minim 5 ani de experiență profesională într-o poziție similară;
 • cunoaștere foarte bună a vieții politice și sociale din Moldova;
 • cunoaștere foarte bună a societății civile din Moldova;
 • portofoliu bogat și demonstrabil privind relațiile cu mass-media online, scrisă și audiovizuală; 
 • cunoașterea fluentă a limbilor română și engleză (scris și vorbit), cunoașterea limbii ruse va reprezenta un avantaj; 
 • cunoștințe avansate a gramaticii limbii române;
 • abilități demonstrabile de analiză și sinteză;
 • abilități de redactare a textelor în limba română și engleză (comunicate, materiale de prezentare etc.);
 • abilități de comunicare interpersonală, comunicare în public și lucru în echipă;
 • spirit de inițiativă, auto-organizare, atitudine orientată spre reușită, creativitate;
 • cunoștințe avansate de utilizare a aplicațiilor MS Office, gestionare a conținutului web (web-site, Facebook, Instagram, etc.).

Fundația Soros-Moldova oferă:

 1. salariu competitiv (salariul va fi negociat individual, în dependență de calificarea candidatului și posibilitățile Fundației); 
 2. activitate in cadrul unei echipe dinamice și profesioniste.

Perioada de angajare: persoana selectată va fi angajată în baza contractului individual de muncă pentru perioada decembrie 2019 – iunie 2020, cu posibilitatea de prelungire a acestuia în funcție de rezultatele evaluării de la jumătate de an.

Procedura de aplicare: persoanele interesate trebuie să prezinte dosarul de angajare care va conține:

 1. CV-ul 
 2. O scrisoare de intenție în care se va descrie motivația și experiența relevantă. În scrisoarea de intenție se va mai indica următoarea informație:
 3. Așteptările salariale (salariul net solicitat după reținerea tuturor taxelor și impozitelor angajatorului și angajatului).
 4. Datele de contact a două persoane de referință – se va indica numele persoanei, organizația/instituția și datele de contact (foști/actuali angajatori care pot oferi recomandări în susținerea candidatului).

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: joi, 28 noiembrie 2019, ora 16.00.

Dosarul de aplicare trebuie completat în limba română și expediat prin e-mail la adresa recruitment@soros.md (subiectul mesajului – Post vacant, Manager de Comunicare) sau la adresa Fundației din str. Bulgară nr. 32, MD 2001, Chișinău (în atenția Directorului Executiv, dlui Petru Culeac). 

Vor fi evaluate doar dosarele complete depuse până la expirarea termenului limită. 

La prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele stipulate mai sus. Persoanele ce vor fi pre-selectate vor fi invitate pentru cea de-a doua etapă care va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate și proba scrisă.

Candidații vor fi anunțați prin email cu privire la rezultatul obținut. 


Advertisement

Oportunitati