MINISTERUL JUSTIŢIEI angajează noi șefi ai Administrației Naționale a Penitenciarelor

În conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul administrației penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 492 din 30 iulie 2018, Ministerul Justiţiei anunță concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice cu statut special vacante:

- director al Administrației Naționale a Penitenciarelor;

- director adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

La concurs se admit numai candidații, care întrunesc condițiile de bază, cerințele specifice ale concursului și ale căror dosare de participare la concurs sunt complete și întocmite corespunzător .

Concursul constă în desfășurarea succesivă a următoarelor probe: 

- probă scrisă; 

- interviul;

- prezentarea în cadrul interviului a planului de dezvoltare strategică al instituției/subdiviziunii.

Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este 6 sau una superioară acesteia.

Candidatul, care a obținut cea mai mare notă finală, se consideră învingător al concursului.

Toate probele vor avea loc la sediul Ministerului Justiției (mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 82). Informația privind data, ora și locul desfășurării probelor va fi afișată suplimentar pe pagina de internet a Ministerului Justiției la rubrica „Posturi vacante/Voluntariat/Informații despre concurs".

Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul administrației penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 492 din 30 iulie 2018 (poate fi descărcat aici).

În cazul în care dosarul de participare la concurs se depune prin poștă sau e-mail, candidații prezintă în ziua concursului toate documentele pentru verificarea veridicității.

Termenul-limită - 26 iulie 2019.


Advertisement

Oportunitati