Auditor intern la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

Prelungirea concursului pentru ocuparea funcției vacantă în cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

Denumirea funcției: auditor intern, serviciul de audit intern

Scopul și sarcinile de bază: conform fișei de post.

Tip de angajare: nedeterminată.

Condițiile de participare la concurs: conform art.27 din Legea 158/2008.

Cerințe specifice pentru participare la concurs:

1. Studii: superioare, de licență sau echivalente, preferențiabil în domeniul economic/juridic.

2. Cunoștințe:
- legislației în domeniu;
- de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
- modului de funcționare a unei autorități publice;
- principiilor și tehnicilor contabile;
- principiilor de bază în economie și în domeniul juridic.

3. Experiență profesională: minim 1 an experiență profesională în unul din domeniile sus menționate, preferință în serviciul public.

4. Abilități: lucru cu informația, lucru în echipă, mobilizare de sine, organizare, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă etc.

5. Atitudini: respect faţă de oameni, spirit de inițiativă, diplomaţie, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres profesional, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate:

  • copia buletinului de identitate;
  • formularul de participare la concurs;
  • cazierul judiciar (inițial e posibil de prezentat declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale nestinse);
  • copiile diplomelor și a certificatelor ce confirmă studiile/calificarea;
  • copia carnetului de muncă;
  • copia documentelor ce atestă acordarea anumitor garanții sociale;
  • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Termenul limită de depunere a dosarului: 10 IULIE 2019 inclusiv.

Modalitatea de depunere: prin poșta, e-mail sau personal (la sediul central al Agenției).

Date de contact: Secretar al Comisiei
Tel: (022) 292-612
E-mail: hr@aipa.gov.md


Advertisement

Oportunitati