ADEPT angajează un expert în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală și infrastructură

Organizația: Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT

Tipul serviciilor: Elaborarea studiului privind factorii care determină performanța autorităților publice locale în prestarea serviciilor de utilitate publică

Perioada de lucru: 15 martie – 26 aprilie

Termenul limită de aplicare: 5 martie 2019 ora 14.00

Context: Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT angajează un expert în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală și infrastructură care să elaboreze un studiu analitic în cadrul căruia să identifice factorii ce determină performanța autorităților în furnizarea de servicii de gospodărie comunală. Studiul va fi elaborat în baza datelor și informațiilor primare colectate de la APL-uri și va răspunde obiectivului de a evidenția factorii și bunele practici care contribuie la calitatea serviciilor prestate cetățenilor din orașe și municipii, astfel încât APL-urile să își crească treptat performanța iar cetățenii să se bucure de servicii publice mai calitative și mai eficiente. Activitatea se desfășoară în cadrul Proiectului ”Servicii publice eficiente la nivel local” implementat cu suportul UK Good Governance Fund.

Termeni de referință:

ADEPT a dezvoltat un instrument de măsurare a performanței APL în furnizarea serviciilor de gospodărie comunală în baza unui set complex de indicatori. În baza acestui set de indicatori au fost colectate date de la 26 orașe și municipii despre calitatea a șase servicii de utilitate publică: aprovizionarea cu apă, canalizare, salubrizare, transport public, iluminat stradal și infrastructura drumurilor.

Studiul va măsura corelația dintre diferiți factori și performanța orașelor pentru a identifica condițiile care determină o performanță mai bună, sau dimpotrivă care împiedică furnizarea de servicii calitative și cost-eficiente. Expertul va avea acces la o bază de date primare colectate de ADEPT dar și la resurse online puse la dispoziție de contractor. În elaborarea studiului, expertul va comunica cu echipa de proiect a ADEPT.

Cerințe față de studiu:

Studiul va conține:

 • Metodologia de cercetare;
 • O scurtă prezentare a cadrului legislativ și normativ de reglementare în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală;
 • Transparența APL în furnizarea datelor (capitol dezvoltat de ADEPT)
 • Analiza comparativă a performanței a 26 orașe în furnizarea a șase servicii de gospodărie comunală în baza datelor deja colectate și prelucrate de ADEPT;
 • Identificarea și analiza factorilor care determină performanța în furnizarea fiecărui serviciu de gospodărie comunală prin testarea unui set de variabile;
 • Recomandări.

Cerințe față de expert:

 • Studii în domenii relevante: administrație publică, politici publice, economie, drept, infrastructură, statistică;
 • O bună înțelegere a sistemului de furnizare a serviciilor de utilitate publică la nivel de orașe;
 • Experiență profesională de minimum 5 ani în domeniul politicilor publice, APL, domenii conexe;
 • Experiență în analiza și testarea ipotezelor în baza datelor cantitative și calitative;
 • Fluent limba română.

Procedura de aplicare: Pentru a participa la concurs persoanele/experții interesați sunt invitați să prezinte următoarele documente:

 1. CV-ul candidatului care să includă 3 persoane de referință (numele, funcția, date de contact);
 2. Informații despre studii/ cercetări sau alte materiale analitice elaborate pe subiecte asemănătoare; 
 3. Planul de activități pentru realizarea studiului cu indicarea termenelor;
 4. Oferta financiară.

Dosarul va fi expediat până la data 5 martie 2019 ora 14.00 la adresa: adept@e-democracy.md cu subiectul: Expert elaborare studiu APL.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la: Asociația ADEPT, str. V. Alecsandri 97, Chișinău MD-2012, Republica Moldova, Tel. +373 22 21 29 92; e-mail: adept@e-democracy.md.

Persoana de contact: Inna Vrînceanu, coordonator de proiect.


Advertisement

Oportunitati