Centrul pentru Jurnalism Independent angajează director/directoare de proiect

Poziție: Director/directoare pentru Școala de Studii Avansate în Jurnalism (www.scoaladejurnalism.md), proiect al Centrului pentru Jurnalism Independent din Republica Moldova.

Responsabilități:

- Elaborează strategia de dezvoltare și direcțiile principale de activitate a Școlii

 • elaborează obiectivele strategice ale Școlii,
 • strategia de atragere a fondurilor,
 • planul anual de acțiuni și bugetul anual al Școlii. 

- Gestionează procesul de activitate cotidiană a Școlii

 • planifică, organizează, monitorizează și controlează activitățile din cadrul proiectului. 

- Gestionează patrimoniul și resursele financiare ale Școlii

 • elaborează cereri de finanțare a Școlii;
 • elaborează rapoartele către finanțatori;
 • gestionează resursele mobile și financiare. 

- Asigură comunicarea cu beneficiarii Școlii

 • stabilește relaţii cu publicul, în special cu organizaţiile donatoare, studenţii, absolvenţii şi instructorii şcolii;
 • reprezintă şcoala în raport cu alte organizaţii/parteneri pe plan local şiinternaţional.

Criterii de selectare:

 • Studii universitare în jurnalism, comunicare, științe sociale și în alte domenii relevante;
 • Minimum trei ani de experiență profesională în domeniul managementului media, PR, sectorul asociativ;
 • Minimum cinci ani de experiență profesională în domeniul mass-media;
 • Abilități în colectarea de fonduri și scriere a proiectelor;
 • Abilități de planificare, organizare, control, evaluare, raportare;
 • Abilități de a lua decizii proactiv;
 • Abilități de comunicare și de PR;
 • Competențe digitale: cunoașterea calculatorului și a programelor de bază;
 • Cunoașterea limbilor română, engleză și rusă. 

Persoanele interesate vor depune următoarele documente:

 1. CV;
 2. O scrisoare de motivare;
 3. Datele de contact a 2 persoane de referință.

Dosarul va fi expediat până la 26 decembrie 2018 la adresa de email ngogu@ijc.md. Pentru informații suplimentare contactați: Nadine Gogu, directoare executivă a CJI, tel: 022 234 236.

În procesul de recrutare, CJI nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidatului/candidatei. CJI oferă șanse egale de angajare tuturor, toate dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.


Advertisement

Oportunitati