Achiziții servicii de audit pentru Episcopia Romano-Catolică din Moldova

EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ de CHIȘINĂU anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de audit al proiectului de construcție care s-a desfășurat pe parcursul a trei ani consecutivi 2015 - 2018.

Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate de EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ de CHIȘINĂU în prezenta solicitare de oferte şi în baza contractului de prestare servicii semnat între părţi pentru perioada solicitată.

Obiectul auditului:

Compania de audit selectată va efectua auditul proiectului de construcție vizat pe parcursul perioadei de implementare 2015 – 2018.

Auditul pentru proiectul de construcție încheiat urmează să fie desfășurat în perioada 06 noiembrie – 30 decembrie 2018.

Raportul de audit în limbile română și engleză, precum şi versiunea electronică a acestora (în format pdf şi word), pentru proiectul de construcție va fi prezentat până pe 31 ianuarie 2019.

Raportul de audit (opinia auditorului) trebuie să corespundă prevederilor Standardelor Internaționale de Audit (ISA 700/705). În cadrul auditului se vor examina situațiile financiare întocmite în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate pentru proiectul de construcție menționat.

Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

  1. Date de contact ale companiei (denumirea ofertantului, numărul de contact, adresa electronică);
  2. Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu şi argumentarea oportunității selectării acesteia;
  3. CV persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea Organizației;
  4. Licența pentru activitatea de audit (copia);
  5. Oferta financiară, cu indicarea prețului serviciilor de audit în MDL şi perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus.

Oferta trebuie să fie datată și semnată de către ofertant și expediată prin e-mail la proiecte.episcopia@gmail.com sau depusă direct la sediul EPISCOPIEI ROMANO-CATOLICE de Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei nr. 85, mun. Chișinău, MD-2012, în plic sigilat, cu indicarea denumirii ofertantului și data depunerii si numele proiectului “Extinderea Centrului de Educație”, până pe  5 noiembrie 2018.  

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (022) 59-90-90 sau la adresa de e-mail: elena.ajder@gmail.com.

Toți ofertanții, care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor, însă nu mai târziu de 12 noiembrie 2018.

Criteriile de selectare și sarcinile tehnice pot fi găsite aici: http://www.civic.md/tendere/44418-achizitii-servicii-de-audit.html


Advertisement

Oportunitati