Cerere de ofertă pentru lucrări de înființare a 6 ha perdele forestiere

Mişcarea Ecologistă din Moldova invită potențialii ofertanți să depună o ofertă pentru furnizarea de servicii în vederea înființării  a 6 ha de perdele forestiere de protecţie în cadrul primăriei Trebujeni, Rezervaţia cultural-naturală Orheiul Vechi. 

Activitatea va fi realizată în cadrul proiectului Comunitate responsabilă - peisaj terestru conservat, implementat de Mișcarea Ecologistă din Moldova, cu suportul Programului de Granturi Mici GEF, implementat de PNUD, prin care se abordează problema conservării peisajului terestru la nivel de comunitate şi la nivel naţional, iar activitatea de înființare a perdelelor forestiere va fi o modalitate de a crea condiții de dezvoltare a  habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice în arealul Rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi.

Pentru prezentarea ofertei, vă rugăm, de asemenea, să consultați Proiectul de înființare a perdelelor forestiere de protecție în cadrul primăriei Trebujeni, Rezervație cultural-naturală Orheiul Vechi, elaborat de ICAS Moldova.

Dacă sunteți interesat să trimiteți o ofertă ca răspuns la această CdO, vă rugăm să pregătiți oferta în conformitate cu cerințele și procesul care sunt prevăzute în această CdO și expediați-le ONG-ului AO Mişcarea Ecologistă din Moldova până la data limită de depunere a cererii stabilită în Secțiunea I: Particularitățile CdO.

Persoană de contact: Elena Scobioală, coordonator de proiect, tel: 022237149, adresa email: mem@mem.md.


Advertisement

Oportunitati