Concurs pentru elaborarea identității (site)

Scopul concursului:

Comitetul Sectorial Pentru Formarea Profesională în Industria Ușoară din Republica Moldova solicită oferte de la persoane juridice din Republica Moldova pentru prestarea serviciilor IT și mentenață (elaborarea site-ului și a logo-ului). În rezultat, CS va selecta și contracta ofertantul care va propune cel mai bun raport calitate/preț.

Sarcina tehnică:

Persoana juridică selectată va presta următoarele servicii IT:

 • Optimizarea funcționării sistemelor de operare, notebook, desktop;
 • Crearea panelului de administrare personalizat;
 • Integrarea diferitor posibilitati pe site (cautare);
 • Realizarea unei specificaţii tehnice pe baza informaţiilor şi materialelor puse la dispoziţie de client;
 • Completarea unui interviu de design;
 • Crearea design-ului (macheta grafică) conform interviului de design;
 • Crearea site-ului, logo-ului;
 • Instalarea pe server și mentenanță;
 • Optimizarea fiecărui sistem informatic, instalarea de update-uri;
 • Eliminarea și corectarea problemelor constatate, recomandări de upgrade pentru eficientizarea modului de lucru, dacă este cazul.

Criteriile de selecție:

 • Experiența relevantă a ofertantului și portofoliul de clieți (referințele vor fi înalt apreciate);
 • Termene optime de executare a lucrărilor si depanarea imediată a erorilor (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși și în regim de urgentă va constitui un avantaj);
 • Oferta financiară;
 • Reputația și imaginea companiei.

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de ofertant și expediată prin e-mail la gheorghe.gangura@mail.ru sau direct la sediul CS (Chișinău, str. 31 August 1989 nr.129, biroul 917) până pe 10 septembrie 2018.

Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

 1. Copia certificatului de înregistrare/ extrasul din registrul de stat a candidatului pentru persoană juridică (indicați persoana responsabilă de executarea lucrărilor, cu anexarea CV-ului acesteia).
 2. Oferta financiară indicată în MDL. Pentru persoanele juridice, prețurile vor include toate impozitele şi taxele aferente. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate pe durata contractului.
 3. Experiența anterioară relevantă din ultimii 3 ani și portofoliul de clienți.
 4. Termenele de executare a lucrărilor si termeni pentru depanare erorilor urgente, inclusiv disponibilitatea de a se deplasa în biroul Beneficiarului.

Toți ofertanții care vor depune dosarele vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 069679103 sau la adresa de e-mail: gheorghe.gangura@mail.ru.


Advertisement

Oportunitati