Conferința Ştiințifică Internațională „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”

Vă invita să participați la Conferința Științifică Internațională "Competitivitatea şi Inovarea în economia cunoaşterii", secțiunea Jean Monnet "C&D, Inovaţii şi antreprenoriat: generator de valoare socială şi creştere economică", organizată în perioada 28-29 septembrie 2018 la ASEM, Chişinău.

Scopul acestei sectiuni a conferinței este de a promova o aprofundare a europenizării Moldovei prin aplicarea normelor și organizarea principiilor inovării și a politicilor IMM-urilor: dezbaterea și elaborarea unor  modalități de îmbunătățire a rolului societății civile în această cooperare, stabilirea unui dialog în acest sens între organele guvernamentale, societatea civilă și academică din Moldova; elaborarea de propuneri și recomandări pentru consolidarea dezvoltării inovării și a IMM-urilor, precum și pentru integrarea Republicii Moldova în UE etc.

Conferința va fi deschisă tuturor cadrelor universitare, cercetătorilor, studenților și practicienilor cu interese în domeniul inovării, antreprenoriat și creștere economică.

Limbi de lucru: română, engleză

Date importante:

  • Înscrierea la conferință și depunerea abstractului: 03 septembrie 2018
  • Participarea la conferință: 28-29 septembrie 2018
  • Transmiterea articolului final: 15 octombrie 2018

În speranța că veți răspunde favorabil invitației noastre, Vă asigurăm de înalta noastră considerație!

Pentru mai multe detalii și înregistrare, Vă rugăm sa accesati următorul link: 

https://docs.google.com/forms/d/1mALSLd679tGE2R22lqZtriSP3TWNeHbaqppscL-g0uU/edit


Advertisement

Oportunitati