Fundația Est-Europeană anunță Concursul de granturi pentru crearea serviciilor comunitare durabile în regiunea din stânga râului Nistru

Din resursele acordate de Uniunea Europeană, Fundația Est-Europeană anunță Concursul de granturi pentru crearea serviciilor comunitare durabile în regiunea din stânga râului Nistru.

Din data de 1 ianuarie 2017, Fundația Est-Europeană din Republica Moldova (FEE-M) a început implementarea proiectului "Construim punți, depășim bariere – construind poduri între societatea civilă și comunitățile de pe două maluri ale Nistrului", din resursele acordate de Uniunea Europeană și co-finanțat de Guvernul Suediei. Obiectivul general al proiectului este de a promova parteneriatele și capacitățile durabile ale actorilor societății civile. Proiectul reunește părțile interesate din Republica Moldova (inclusiv din regiunea transnistreană) și utilizează abordarea apolitică în vederea cooperării dintre acestea.

Una dintre prioritățile Proiectului presupune crearea și dezvoltarea a 10 servicii comunitare durabile în regiunea transnistreană.

La acest link puteți accesa Termenii de Referință, Formularul de Aplicare și Modelul de Buget http://eef.md/index.php?pag=news&id=1025&rid=1290&l=ro  

Scopul concursului de granturi

Programul are scopul de a sprijini 10 organizații ale societății civile de pe malul stâng al Nistrului, care vor crea și gestiona servicii comunitare durabile în localitățile în care lucrează. Beneficiarul de grant va crea grupuri de inițiativă locale, care se vor baza pe principiul non-discriminării și vor încuraja participarea grupurilor marginalizate în evaluarea, dezvoltarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale durabile. Grupul de inițiativă va organiza consultări publice la nivel de comunitate, folosind pentru aceasta instrumente participative de evaluare a necesităților. Astfel, vor fi identificate serviciile comunitare cele mai necesare și va fi susținută crearea acestora atât financiar, cât și metodologic. Va fi asigurată cooperarea cu autoritățile locale, agenți economici și alți actori comunitari.

Suma grantului acordată pentru crearea serviciilor comunitare durabile este de maxim 10 000 Euro per grant. În total vor fi susținute cel puțin 10 organizații, fondul de sub-grantare fiind de 100 000 Euro.

Durata proiectelor și utilizarea fondurilor

Durata maximă a  proiectului nu va depăși 12 luni. Solicitanții de grant sunt încurajați să furnizeze contribuții monetare sau nemonetare din surse proprii sau oferite de alți parteneri și finanțatori.

Adresa, contactul și înaintarea propunerilor:

Propunerile de proiect cu subiectul „Concurs de granturi Creare Servicii Comunitare Transnistria” pot fi transmise prin e-mail la adresa concurs@eef.md, prin poștă la adresa: Fundația Est- Europeană, strada 31 August 1989", nr. 98, etaj 3, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova, sau pot fi depuse personal la aceeași adresă.

Data limită de depunere a propunerilor de proiect este 10 august 2018, ora 23:59.


Advertisement

Oportunitati