Concursul de granturi pentru crearea Centrelor de Suport în Afaceri de la Fundația Est-Europeană

Începând cu 1 ianuarie 2018, cu susținerea financiară a Uniunii Europene, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European, HelpAge International, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Centrul pentru Inovație și Dezvoltare Socială, implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea socială și economică a țării”. Proiectul, cu durata de 32 de luni, are ca obiectiv să contribuie la dezvoltarea socială și economică a Republicii Moldova prin implicarea activă a societății civile și altor părți interesate, ținând cont de prevederile Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, care cuprinde Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător.

Una din activitățile proiectului presupune crearea a șase Centre (Hub-uri) de Suport în Afaceri pentru a sprijini crearea și dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) viabile și generarea oportunităților de stimulare a dezvoltării economice în regiuni. Hub-urile de Suport în Afaceri vor servi ca mijloc eficient în susținerea inițiativei private și vor contribui la fortificarea  parteneriatului dintre sectorul public și privat în atingerea dezideratului de dezvoltare durabilă a comunităților și regiunilor.

Scopul și prioritățile programului de granturi

Programul de granturi  are drept scop susținerea organizațiilor societății civile, care se  vor angaja  responsabil și activ în crearea un mediu favorabil creării și dezvoltării business-ului mic și mijlociu prin înființarea și dezvoltarea Hub-urilor locale și regionale de suport în afaceri. Aceste Centre vor oferi un mediu antreprenorial și de învățare, asistență în managementul de afaceri, instruire și coaching, acces la servicii de finanțare, servicii de sprijin tehnic și acces la baze de date naționale și europene relevante domeniului de activitate. Prin activitatea lor, Hub-urile vor sprijini accelerarea afacerilor și vor contribui la creșterea economică și la  bunăstarea cetățenilor și a comunităților. Programul va încuraja înființarea Centrelor de Suport în Afaceri (Hub-urilor) în asociere cu Incubatoare de Afaceri existente, cu filialele Camerei de Comerț și Industrie, universități, centre de inovare, parcuri tehnologice, parcuri industriale, care operează în zonă, cooperarea și dezvoltarea de servicii complementare în comun cu alte inițiative similare.

Bugetul

Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de 360 000 EUR. Suma maximă oferită per proiect nu va depăși 60 000 EUR. Granturile vor fi oferite în tranșe trimestriale în dependență de progresul obținut în implementarea proiectelor. Perioada de implementare a proiectelor, finanțate în cadrul acestui concurs de granturi, nu va depăși 24 de luni.

Data limită de depunere a propunerilor de proiect este 30 aprilie 2018, ora 23:59. 

Mai multe informații și anunțul complet găsiți AICI


Advertisement

Oportunitati