Cerere de oferte pentru selectarea unei companii prestatoare de servicii de PR și/sau organizare evenimente

Subiect: Cererea de oferte pentru selectarea unei companii de organizare a evenimentului de promovare a strugurilor moldovenești in piața Bronisze, Polonia.

Context și obiective

Fundația Reprezentanță din Republica Moldova a Fundației Elvețiene HEKS prin Unitatea de Implementare a Proiectului implementează proiectul“ Îmbunătățirea producerii și a accesului la piață pentru producătorii de struguri“. În dezvoltarea intervențiilor proiectul se bazează pe abordarea conform principiilor “Market System Development - MSD”. Dezvoltarea proiectelor conform principiilor MSD presupune diagnosticarea sistemului de piață în scopul identificării blocajelor și a înlăturării acestora. Intervențiile proiectului sunt orientate spre influențarea sistemului de piață încît acesta să funcționeze și în favoarea fermierilor mici. Unul dintre obiectivele proiectului este de a facilita accesul fermierilor la piețele externe datorită legăturilor comerciale consolidate între producători/grupuri de producători și cumpărătorii de pe piețele externe.

Abrevieri:

  • MSD- Market System Development;
  • PIU- Project Implementation Unit;
  • PR-  Public Relations;

Descrierea serviciilor

În perioada 7-9 noiembrie 2017, PIU planifică organizarea unui eveniment de trei zile pentru promovarea strugurilor moldovenești pentru un grup de 5-10 producători și/sau exportatori autohtoni in piața En-gros Bronisze, Polonia.

Scopul concursului

Scopul concursului este de a selecta o companie specializată în prestarea serviciilor de PR și/sau organizare evenimente. În acest context, PIU solicită oferte de la companii de  organizare a evenimentelor pentru promovarea strugurilor moldovenești in piata Bronisze, Polonia, in perioada 7 noiembrie – 9 noiembrie 2017. Entitățile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companiile specializate în prestarea de servicii solicitate. Candidații trebuie să demonstreze experiența anterioară în domeniu.

Criterii de eligibilitate a candidaţilor

  • Experiență în prestarea serviciilor de organizări evenimente de minim 2 ani;
  • Existenta unui portofoliu de lucrări reale;
  • Experiență de lucru cu organizații internaționale și nonguvernamentale va prezenta un avantaj în procesul de selectare.

Sarcinile față de Prestator:

Persoana juridică selectată va presta serviciile solicitate conform condițiilor indicate în prezenta solicitare de oferte și în baza contractului de prestare servicii semnat între părți (compania selectată și PIU).

-          Realizarea conceptului de organizare şi derulare a evenimentului;

-          Elaborarea unui plan de acțiuni;

-          Elaborarea bugetului;

-          Consultanță pentru firmele participante cu scopul pregătirii cît mai eficiente a prezenței lor la eveniment (cărți de vizita, materiale informative, branding-dupa caz)

-          Administrarea unei pagini de Facebook pe perioada campaniei.

Conţinutul OBLIGATOR al dosarului:

  1. Rezumatul conceptului și viziunii companiei asupra evenimentului de promovare a strugurilor în stare proaspătă.
  2. Profilul companiei, care va include experiența în domeniu, portofoliul  de lucrări similare, lista clienților foști și actuali, personalul implicat, CV-ul coordonatorului proiectului și, opțional, ale altor persoane implicate;
  3. Oferta financiară, pe categorii de activități (în lei moldoveneşti).

Ofertele incomplete nu vor fi examinate.

Modalitatea de expediere a ofertelor

Electronic:

Ofertele în formă electronică pot fi expediate la următoarele adrese de e-mail: 

lilian.hincu@heks-eper.org; diana.miron@heks-eper.org 

Specificaţii prezentare oferte în format electronic:

De la: Denumirea companiei ofertante;

Subiect: Concurs de selectare a unei companii pentru servicii de organizare eveniment;

În formă fizică:

Adresa poştală:

Fundația Reprezentanță in R. Moldova a Fundației Elvețiene HEKS-EPER;

Republica Moldova, Chisinau, str. Banulescu-Bodoni57/1;

Specificaţii prezentare oferte în formă fizică:

Dosarul complet va fi pus într-un plic A4 sigilat, pe care va fi inserată următoarea informaţie: denumirea companiei ofertante, numele şi semnătura directorului, amprenta ștampilei ofertantului, rechizitele bancare şi datele de contact: adresă poştală, telefon fix şi mobil, adresă de e-mail.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 7 Octombrie 2017, ora 18:00.

Companiile care vor depune ofertele vor fi anunţate despre decizia cu privire la compania selectată după finisarea procesului de selectare a ofertelor, însă nu mai tîrziu de 12 octombrie 2017.

Pentru informaţii suplimentare:

Telefon Mobil: +373 68 04 02 02

E-mail: lilian.hincu@heks-eper.org


Advertisement

Oportunitati