Cerere de oferte: Granturi pentru campanii împotriva dezinformării și propagandei în media

„Mass-media în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova” (MEDIA-M)

Chișinău, Republica Moldova

Prezentarea generală a programului

1. Scopul și descrierea proiectului

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), în parteneriat cu Internews în Republica Moldova, anunță un concurs de granturi în cadrul programului „Mass-media în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova” (MEDIA-M). În acest program, activitățile Internews sunt finanțate de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). MEDIA-M este un program de cinci ani, menit să susțină mass-media din Republica Moldova printr-o diversitate de mijloace, printre care evaluare, consultanță și susținere financiară, pentru îmbunătățirea viabilității și pentru o nouă dimensiune a mass-mediei locale în dezvoltarea democratică a țării. Granturile pentru campanii împotriva dezinformării și propagandei în media vor fi acordate în primul an al programului și vor fi reluate în anii următori.

2. Domeniul de aplicare a activităților

Granturile pentru campanii împotriva dezinformării și propagandei în media susțin producerea și promovarea unui conținut care vizează dezvăluirea dezinformării și explicarea propagandei, într-o competiție deschisă dintre mass-media și organizațiile societății civile. CJI va angaja un mentor pentru a lucra îndeaproape cu beneficiarii granturilor în procesul de producere și distribuire a materialelor.

Inițiativele eligibile pot fi:

 • materiale jurnalistice care prezintă și/sau analizează subiecte deliberat false sau înșelătoare răspândite din surse străine;
 • materiale video scurte care arată exemple specifice de manipulare a informației și propagandă, ajutând spectatorii să înțeleagă unde și cum au fost folosite tehnicile de dezinformare / manipulare, dar și motivațiile din spatele lor;
 • ghiduri practice sub forma unor spoturi video/audio/animație din care utilizatorii să învețe cum să detecteze tehnicile de manipulare și propagandă.

3. Informații despre granturi

3.1. Suma și numărul granturilor acordate

În cadrul programului de granturi pentru campanii împotriva dezinformării și propagandei în media vor fi acordate două granturi în valoare de 5000 de dolari americani.

3.2. Durata și calendarul proiectului

Proiectele urmează a fi implementate până la 31 martie 2018, și sumele primite de către destinatari trebuie să fie consumate în acest interval de timp. Rezultatele, produsele și serviciile așteptate trebuie să fie disponibile la finalizarea proiectului. Beneficiarii dețin drepturile de autor asupra publicațiilor și a altor materiale de autor produse în cadrul acestui program, însă CJI, Internews și USAID își rezervă dreptul gratuit, ne-exclusiv și irevocabil de a le utiliza, reproduce, distribui, afișa sau reprezenta public în orice manieră și pentru orice scop, inclusiv delegând în acest sens terțe părți.

4.Criterii de eligibilitate

Programul de granturi este deschis tuturor instituțiilor media și ONG-urilor care îndeplinesc următoarele criterii:

 • Să respecte standarde etice și profesionale, să aibă o reputație bună și o politică editorială independentă (dacă este cazul);
 • Să facă dovada unei experiențe reușite de cooperare cu organizațiile neguvernamentale și / sau cu activiștii societății civile (în cazul în care aceasta există);
 • Să poată face față tuturor cerințelor și termenelor de raportare;
 • Sunt eligibile atât echipele vorbitoare de limbă română, cât și cele vorbitoare de limbă rusă.

5.Criterii de selecție:

Dosarele vor fi evaluate de un comitet comun CJI-Internews în baza unui șir de criterii. Fiecare dosar va fi apreciat cu o notă, scorul maxim posibil fiind de 100 de puncte, în care oferta tehnică va constitui 80% din scorul final și oferta financiară va constitui 20% din scorul final.

Criteriile de evaluare a ofertei tehnice:

 • Plan de implementare scris într-un mod logic și convingător;
 • Ofertă practică și cu termene bine stabilite pentru fiecare parte;
 • Public-țintă potrivit, planuri de promovare și viabilitate;
 • Prioritate se va acorda solicitanților care reprezintă diferite regiuni ale țării, grupuri de minorități etnice/lingvistice și capitala, care corespund criteriilor profesionale stricte și au potențialul de a servi în calitate de surse de informare importante pentru populația din mediul rural, pentru vorbitorii de limbă rusă și pentru tineret.

Criteriile de evaluare a ofertei financiare:

Alocarea bugetară rezonabilă și clară, cu utilizarea optimă a resurselor disponibile.

6.Cerințe pentru depunerea dosarelor:

Dosarele trebuie să includă următoarele informații:

 • O prezentare generală a solicitantului, utilizând formularul standard pentru propunere de proiect;
 • CV-urile membrilor echipei;
 • Bugetul planificat pentru implementarea inițiativei, inclusiv costurile salariale.

7.Condițiile pentru depunerea dosarelor:

Dosarele urmează a fi expediate prin poșta electronică pe numele Olga Lanovaia, Coordonatoare de programe al CJI, olanovaia@ijc.md, și copiile pe numele Cristina Mogîldea, cmogildea@ijc.md. Recepționarea dosarelor se va confirma în decurs de două zile lucrătoare. Solicitanții propunerile cărora vor fi acceptate vor fi anunțați în termen de opt zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea dosarelor. Formularele standard pentru buget și propunere de proiect sunt disponibile în link-urile de mai sus sau pot fi obținute prin poșta electronică la cerere.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 10 octombrie 2017. Persoana de contact: Olga Lanovaia, coordonatoare de programe. Telefon: 022 213 652 sau 079113769.


Advertisement

Oportunitati