PROGRAM DE STAGIERE LA IDIS VIITORUL - CONCURS

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) anunță un concurs de stagiere pentru un grup de tineri interesaţi de domeniul politicilor publice, afacerilor europene, descentralizare, alte tipuri de politici sociale și economice. Stagierea va avea loc în perioada Octombrie 1 – Decembrie 25, 2017. Stagierea anului 2017 cuprinde un program de formare teoretică și practică cu caracter inovator. IDIS reprezintă un institut independent de cercetare cu statut înregistrat de beneficiu public, care cooperează cu mai multe universități și think tankuri din R.Moldova și din străinătate.

Cei interesați pot aplica la concurs dacă întrunesc anumite criterii:

• Studenții în ultimii ani de facultate sau masteranzi, preferabil din cadrul facultăţilor de relații internaționale, drept, științe politice și de administrare publică, economie și administrarea afacerilor, jurnalism și științe ale comunicării din universităţile mun. Chişinău;

• Manifesta dorinţă de a învăța și practica analiza și evaluarea de politici publice, scrierea și prezentarea de studii de evaluare, alături de experții Institututului.

• Pot participa part-time, cu statut de stagier-intern în cadrul activităților la sediul IDIS, organizarea de conferințe, ateliere de lucru, cercetări sociale și alte activități de cercetare și promovare.

• Aplicanții interesați să participe la acest concurs trebuie să vorbească curent limbile română, rusă și engleză la un nivel minim B2.

Condițiile de aplicare:

Cei interesați de programul de stagiere în cadrul IDIS Viitorul sunt invitați să transmită: (1) un CV actualizat (format UE) și (2) o Scrisoarea de intenție, susțintă de cel puțin 2 Recomandări din partea unor persoane de referință (profesori universitari, personalități din spațiul academic de cercetare), expediindu-le în format electronic la următoarea adresă: office@viitorul.org, cu indicarea subiectului mesajului “Program de stagiere IDIS (2017)”.

Termenul limită:

Aplicațiile vor fi recepționate de IDIS între 1 și 10 septembrie, 2017. Fiecare aplicație individuală va fi evaluată pe baza criteriilor de merit. Persoanele preselectate vor fi invitate pentru un interviu pre-stagiere în perioada 10 – 15 septembrie. Vor fi acceptate 5 persoane (tineri și tinere) care întrunesc criteriile menționate mai sus. Cei interesați de stagiere se pot documenta despre activitățile și studiile desfășurate de IDIS, accesând pagina instituțională și FB – www.viitorul.org. Pentru orice alte informații suplimentare, sunteți rugați să adresați un mesaj la adresa de e-mail menționată mai sus.


Advertisement

Oportunitati