HEKS-EPER Moldova angajeaza Coordonator de Proiect

Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației Elvețiene HEKS anunță postul vacant de:

Coordonator de proiect în cadrul proiectului “Îmbunătățirea producției și accesul la piață pentru producătorii de struguri din zona de sud a Republicii Moldova”, cu desfășurarea în zona de sud a Moldovei

Descrierea postului:

Coordonatorul de proiect va contribui la elaborarea și implementarea proiectului in zona de Sud-Est a Moldovei şi va fi angajat cu normă întreagă, fiind amplasat în oficiul proiectului in oraşul Stefan Vodă sau Cahul.

Responsabilităţi:

 • Oferă suport operațional managerului de proiect la implementarea componentelor proiectului;
 • Participă la elaborarea, planificarea şi realizarea atît a activităților cît și a obiectivelor proiectului;
 • Oferă suport logistic pentru activitățile și evenimentele din cadrul proiectului și pregătește materiale pentru seminare, sesiuni de instruire, întâlniri, vizite în teren etc;
 • Contribuie la pregătirea rapoartelor privind  progresele înregistrate de proiect prin colectarea de informații;
 • Analiza continuă a situaţiei lanțului valoric  cu scopul identificării oportunităților de piață, prin întîlniri cu părţile economice locale interesate;
 • Stabilește relaţii de colaborare cu partenerii de proiect, coordonarea activităţilor cu ei şi menţinerea unor relaţii de comunicare cu partenerii strategici ai proiectului şi cu alte organizaţii;

Condiţii de participare la concurs:

 • Studii superioare domeniul economic, agricol sau in alt domeniu relevant;
 • Cunoaşterea obligatorie a limbii române; cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj;
 • Cunoaşterea calculatorului şi a instrumentelor Ms Office;
 • Permis de conducere categoria b;
 • Experienta de lucru in cadrul proiectelor constituie un avantaj;
 • Cunoasterea instrumentelor de analiza, statistică si raportare constituie un avantaj;
 • Experiența de muncă în domeniile de marketing și publicitar constituie avantaj;
 • Disponibilitate pentru program prelungit si deplasari;
 • Aptitudini:  creativitate, disciplină şi punctualitate, responsabilitate, iniţiativă, diplomaţie, capacitatea de a lucra independent cit si in echipa, gîndire flexibilă, spirit antreprenorial.

Abilităţi: Capacitate de analiză şi sinteză, abilități de învățare (asimilarea rapidă a informațiilor necunoscute și transpunerea acestora în practică), rezistență la stres (în situații de incertitudine) și la lipsă de timp, comunicare eficientă, gestionare eficientă a timpului.

Persoanele interesate vor prezenta/expedia: Curriculum vitae (CV) actualizat si o scrisoare de intentie.

Rețineți: această poziție este deschisă pentru oficiile din Cahul și/sau Ștefan-Vodă. Toți candidații interesați sunt încurajați să-și trimită CV-urile și scrisoarea de intenție la adresa de email: octavian.olaru@heks-eper.org  cu subiectul: “CV Coordonator de proiect” fără dată limită.

Candidații selectați vor fi invitați la interviu personal sau prin e-mail.


Advertisement

Oportunitati