Banca Națională a Moldovei angajează economist principal

Cerințe minime obligatorii față de candidați:

1) Studii şi calificări: 

- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic (preferabil statistică, finanțe sau relații economice internaționale) cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; 

- Bune abilități de analiză economică, înțelegerea tendințelor și politicilor economice din Republica Moldova și internaționale; 

-Abilități excelente de comunicare în scris, capacitatea de a produce materiale analitice bine articulate; 

- Cunoașterea generală a principiilor și practicilor statistice, a sistemului statistic național, a conturilor internaționale; 

- Cunoașterea limbii române și ruse, cunoașterea limbii engleze la un nivel avansat (minim B2); 

- Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

2) Competențe comportamentale: 

- Autonomie, responsabilitate, capacitate de respectare a termenelor limită; 

- Spirit de inițiativă și de soluționare a problemelor; 

- Atenție la detalii, acuratețe; 

- Amabilitate, adaptabilitate, capacitatea de a lucra în echipă și într-un mediu divers.

Cerințele suplimentare ce vor constitui un avantaj: 

- Studii de masterat; 

- Experiență de lucru într-o instituție financiară, statistică, științifică, think-tank; 

- Posedarea metodelor analitice cantitative și a tehnicilor de modelare; 

- Posedarea fluentă a limbii ruse și a limbii engleze (cel puțin la nivelul C1, în special exprimarea scrisă); 

- Experiență de lucru cu aplicațiile moderne de vizualizare a datelor; 

- Experiență de lucru cu aplicațiile de editare a publicațiilor (de tipul Miktex etc.).

Principalele atribuții: 

- Contribuie la publicațiile subdiviziunii, în particular publicația trimestrială “Conturile internaţionale ale Republicii Moldova” și “Anuarul statistic al conturilor internaționale ale Republicii Moldova”; 

- Participă la elaborarea Raportului anual al BNM, compartimentele: „Conturile internaționale ale Republicii Moldova” şi „Evoluția și structura datoriei externe”; 

- Elaborează diverse materiale analitice, informative și metodologice, în limba română și engleză; 

- Colectează și analizează date și informații socio-economice dintr-o varietate de surse; 

- Actualizează compartimentele relevante ale bazei de date interactive a BNM; 

- Înaintează propuneri în vederea perfecţionării metodelor de analiză şi compilare a conturilor internaţionale, participă la actualizarea lor; 

- Examinează și propune îmbunătățiri la proiecte de politici economice, programe, inițiative legislative; 

- Participă la dezvoltarea sistemului informațional de colectare și prelucrare a statisticii conturilor internaţionale.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online (http://www.bnm.md/ro/content/cv-online) sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru se aplică.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor: 14 august 2017

Vor fi contactate prin email doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.


Advertisement

Oportunitati