Reprezentanță Fundației Elvețiene HEKS anunță concurs de granturi pentru producătorii și exportatorii de struguri de masă

Oferta de granturi pentru facilitarea pre-răcirii strugurilor de masă de soiuri cu coacere timpurie (Iulie-August)

Context și obiective

Fundația Reprezentanță din Republica Moldova a Fundației Elvețiene HEKS prin Unitatea de Implementare a Proiectului implementează proiectul “ Îmbunătățirea producerii și a accesului la piață pentru producătorii de struguri “. În dezvoltarea intervențiilor proiectul se bazează pe abordarea conform principiilor “Make the Market Works for the Poor - M4P”.

Dezvoltarea proiectelor conform principiilor M4P presupune diagnosticarea sistemului de piață în scopul identificării blocajelor și a înlăturării acestora. Intervențiile proiectului sunt orientate spre influențarea sistemului de piață încît acesta să funcționeze și în favoarea fermierilor mici.

Facilitarea pre-răcirii face parte din setul de intervenții care derivă din unul dintre obiectivele de bază ale proiectului și anume îmbunătățirea managementului lanțului de frig aplicabil strugurilor de masă.

Pre-răcirea reprezintă îndepărtarea rapidă a căldurii acumulate în câmp de către o cultură la scurt timp după recoltare. Mai multe teste au demonstrat că pre-răcirea strugurilor prelungește durata de viață la raft a acestora, astfel căldura din struguri trebuie îndepărtată cît mai repede posibil deoarece o întârziere de o oră, în condiții de câmp cu temperatură de 35 ° C, va duce la o pierdere a duratei de depozitare de aproximativ 1 zi, chiar și în condiții de depozitare optime.

Scopul

Scopul grantului este sporirea calității și competitivității strugurilor pe piețele externe.

Valoarea grantului

-          Grantul se va acorda producătorilor și exportatorilor de struguri prin cofinanțarea serviciilor de pre-răcire în proporție de 50 % dar nu mai mult de 0.15 MDL per Kg de struguri pre-răciți.

-          Grantul se va acorda după prezentarea actelor confirmative care demonstrează beneficierea de servicii de pre-răcire pentru strugurii de masă recoltați în perioada Iulie – August.

-          Grantul se va acorda în limita fondurilor disponibile prin încheierea unui contract de cofinanțare.

Beneficiari ai grantului

-          Producătorii de struguri de masă de soiuri cu coacere timpurie

-          Exportatorii de struguri de masă de soiuri cu coacere timpurie

-          În cazul în care beneficiarul grantului va întruni condițiile pentru ambele categorii de beneficiari ai grantului (exportator și producător) va putea opta doar pentru una dintre ele.

Condiții de eligibilitate pentru producători

-          Adresează o cerere de solicitare  a grantului (forma liberă) la adresa electronică lilian.hincu@heks-eper.org cu cel puțin 10 zile înainte de momentul pre-răcirii strugurilor.

-          Prezintă acte ce confirmă deținerea legală a plantației de viță de vie cu soiuri de struguri de masă cu coacere timpurie (Iulie-August)

-          Dispune de apartenență la una dintre asociațiile de profil ale producătorilor agricoli (opțional)

-          Declară pe propria răspundere că nu este deținător legal al depozitului frigorific dotat cu cameră de pre-răcire sau a cotei-părți a acestuia

-          Demonstrează prin acte confirmative statutul de persoană fizică care practică activitate de întreprinzător sau persoană juridică ce desfășoară activitate agricolă pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu legislația în vigoare.

Condiții de eligibilitate exportatori

-          Adresează o cerere de solicitare  a grantului (forma liberă) la adresa electronică lilian.hincu@heks-eper.org cu cel puțin 10 zile înainte de momentul pre-răcirii strugurilor.

-          Declară pe propria răspundere că nu este deținător legal al depozitului frigorific dotat cu cameră de pre-răcire sau a cotei-părți a acestuia

-          Dispune de apartenență la una dintre asociațiile de profil ale producătorilor agricoli (opțional)

Pentru informații suplimentare rugam sa ne contactați:  068040202 Hîncu Lilian


Advertisement

Oportunitati