Stagiu neplatit în cadrul Proiectului de Competitivitate al USAID Moldova

Proiectul de Competitivitate al USAID (aici „Proiect”) este un proiect de cinci ani finanțat de către Agenția pentru Dezvoltare Internațională a Statelor Unite ale Americii (USAID). Scopul proiectului este de a susține strategia Guvernului Republicii Moldova de creștere orientată spre export și investiții. Proiectul va pune accent pe următoarele industrii: turism, viticultură, industria uşoară (textilele și moda) și tehnologie, informație și comunicații (TIC) punând accente pe dezvoltarea capitalului uman.

Proiectul de Competitivitate al USAID anunță un concurs de selectare a unui stagiar care va susține activitățile proiectului în industria ușoară cu accent pe modă.

Stagiarul selectat va lucra prin cumul (part time) și va contribui la realizarea obiectivelor Proiectului de Competitivitate al USAID Moldova. Activitățile care vor fi implementate în cadrul stagierii includ cercetări și analize, organizări de evenimente, project management.

Durata stagierii: 6 luni

Criterii de eligibilitate pentru aplicanţi:

- să urmeze studii în domenii conexe, inclusiv administrarea afacerilor, relații internaționale și publice, comunicații, modă, sau design;

- să fie studenţi înmatriculaţi în ultimul an de studii, ciclul Licenţă, sau, să fie studenţi înmatriculaţi la studii ciclul Masterat, sau, să fie studenţi care urmează programe de studii integrate (Licenţă şi Masterat), sau să fie studenţi care au absolvit recent un program universitar. Absolvenții programelor internaționale vor avea prioritate.

- să facă dovada unei reuşite academice şi să demonstreze capacitate de lucru, creativitate şi dacă e posibil, experiență anterioară în industriile menționate;

- să posede fluent limbile română, rusă și engleză;

- să fie cetăţeni şi rezidenţi ai Republicii Moldova;

- disponibilitatea de a călători în afara Chișinăului (dacă e nevoie).

Data limită de prezentare a aplicațiilor este 27 mai 2017. Aplicațiile incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate. Doar candidaţii selectaţi în urma evaluării aplicațiilor vor fi invitaţi pentru susţinerea unui interviu. Rezultatele procesului de selecție vor fi comunicate prin email.

Depunerea aplicatiilor: vă rugăm să prezentați următoarele documente utilizând următoarea adresă de email: office@chemonics.md

- copia CV,

- copia diplomei universitare (dacă este aplicabil),

- scrisoare de prezentare de o pagină descriind experiența, contribțiile pe care le-ați putea oferi, şi interesul particular în industria ușoară.


Advertisement

Oportunitati