Concursul ”Cea mai bună idee inovațională”

Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, Academia de Științe a Moldovei, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii vă anunță despre organizarea concursului ”Cea mai bună idee inovațională” în data de 15-16 iunie 2017, Academia de Științe a Moldovei, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt 1.

Scopul acestui concurs este de a susține și promova ideile tinerilor care doresc să-și deschidă propria afacere, astfel contribuind la dezvoltarea social-economică a țării, precum și la identificarea celei mai viabile idei de afacere în domeniul inovațiilor.

Concursul este deschis pentru participarea studenților, masteranzilor, doctoranzilor sau tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani, care au o idee inovațională de afaceri și doresc să inițieze sau să dezvolte propria afacere în următoarele domenii: Materiale, tehnologii și produse inovative; Tehnologii informaționale; Eficiență energetică și valorificarea surselor de energie regenerabilă; Biomedicină și Sănătate; Biotehnologii și Industria alimentară.

Concursul include trei etape: prezentarea de către participant a ideii de afacere în fața comisiei de experți; evaluarea dosarelor depuse; ceremonia de premiere.

Toți doritorii de a se înscrie la concurs, sunt invitați să depună următoarele documente:

cerere-tip de participare (vedeți Anexa 1);

descrierea planului de afaceri conform criteriilor de prezentare (vedeți Anexa 2).

Evaluarea se efectuează inclusiv în baza prezentării ideii inovaționale in fața Comisiei de evaluare de către autorul/autorii proiectului. Participanții trebuie să respecte termenul limită de prezentare a dosarelor.

La solicitarea organizatorilor, participanții trebuie să prezinte acte oficiale sau alte dovezi care să demonstreze veridicitatea informațiilor în concurs. În cazul depistării informației false sau plagiate, dosarele sunt excluse din concurs.

Cîstigătorul concursului va obține premiul de 10 000 lei și va fi înscris automat în concursul proiectelor de transfer tehnologic,obținînd șansa de a primi finanțare de 1 000 000 lei pentru implimentarea ideii inovaționale de afacere, locul II -  7 mii lei; locul III - 5 mii lei; locul IV - 2 mii lei .

Perioada de depunere a dosarelor a fost  prelungită. Dosarele de participare se vor depune personal ( str. Miorița 5, etajul 4, oficiul 409 ) sau pe adresa de email concurs@aitt.md până la 31 mai 2017.

Pentru mai multe detalii accesați www.aitt.md sau apelați numărul de telefon 022 88 25 65 // 022 88 25 68.

Anexa 1: Cerere de Participare;

Anexa 2: Cerințe de Prezentare a Ideii Inovaționale.


Advertisement

Oportunitati