Concursul de proiecte pentru Catalogul Proiectelor investiționale al Republicii Moldova

MIEPO anunţă concurs de proiecte pentru Catalogul Proiectelor investiționale al Republicii Moldova

Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) lansează un apel național de colectare a proiectelor investiționale din domeniul public și privat pentru includerea în Catalogul proiectelor investiționale al Republicii Moldova. Catalogul va fi utilizat pentru promovarea oportunităților investiționale ale economiei naționale și prezentat potențialilor investitori în cadrul întrevederilor, misiunilor, expozițiilor și altor evenimente desfășurate atât în țară, cât și peste hotare.

Companiile interesate, care dețin unul sau mai multe proiecte investiționale și sunteți în căutare de parteneri externi - investitori, sunt invitate să completeze, până la data de 31 aprilie, inclusiv, Formularul de colectare a proiectelor investiționale accesând link-ul – http://miepo.md/proiecte-invest.

Catalogul proiectelor investiționale al Republicii Moldova va include următoarele domenii:

 • industria auto, constructoare de mașini și electronică;
 • industria textilă, îmbrăcăminte, încălțăminte, piele și accesorii;
 • agricultura și industria alimentară;
 • tehnologia informației, comunicații și externalizarea serviciilor (Business Process Outsourcing);
 • energetică și energie regenerabilă;
 • imobiliar;
 • turism;
 • inovații;
 • infrastructură (transport, logistică, construcții);
 • Parteneriate Publice-Private – PPP;
 • altele.

Proiectele prezentate urmează să corespundă următoarelor criterii:

 1. să reprezinte un proiect real, actualizat, sustenabil și durabil;
 2. să reprezinte un document în care se descrie necesitatea efectuării investiţiilor, principalele caracteristici ale proiectului şi previziunea financiară al acestuia;
 3. să fie susținut printr-un plan de afaceri/ studiu de fezabilitate, ce cuprinde informații și date economico-financiare veridice.

Angajamentele MIEPO:

 • păstrarea confidențialității informației prezentate;
 • publicarea fișei proiectului investițional doar cu acordul aplicantului;
 • utilizarea exclusiv pentru uz intern și pentru evaluarea eligibilității proiectului investițional a documentelor justificative aferente acestuia (plan de afaceri/ studiu de fezabilitate);
 • MIEPO nu poartă răspundere pentru veridicitatea informațiilor prezentate, indicatorilor economico-financiari, ș.a.;
 • MIEPO nu poartă răspundere pentru desfășurarea ulterioară a negocierilor dintre aplicanți și potențialii investitori, precum și rezultatul obținut.

Pentru mai multe informaţii contactați:

Tel.:  022 27 36 54

E-mail: office@miepo.md. 


Advertisement

Oportunitati