Concurs pentru selectarea a trei locații cu potențial de dezvoltare industrială și atragere a investițiilor

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în strânsă colaborare cu Ministerul Economiei al Republicii Moldova, în cadrul proiectului „Consilierea Guvernului RM în politici economice” solicită aplicații în vederea selecției a cel mult trei locații (terenuri) din Republica Moldova, care au potențialul de dezvoltare industrială și atragere a investițiilor. Locațiile selectate vor beneficia de asistență tehnică sub forma unui plan detaliat de dezvoltare a locației (studiu de fezabilitate) care va include un plan de acțiuni pentru implementarea proiectelor, precum și asistență ulterioară în funcție de rezultatele obținute și sugestiile oferite de studiu. 

Instituțiile și agențiile guvernamentale, precum și întreprinderile private înregistrate în Moldova și parteneriatele dintre aceste organizații publice și private sunt eligibile pentru a depune cererile de participare la concurs. Locațiile propuse trebuie să fie amplasate pe teritoriul Republicii Moldova. Propunerile pot include dezvoltarea locațiilor investiționale noi, precum și extinderea și îmbunătățirea unor locații investiționale existente. În vederea obținerii impactului așteptat, locația propusă trebuie să aibă o suprafață de cel puțin 5 ha. În cazul unei zone industriale deja existente, terenul rezervat pentru lucrările de extindere trebuie să aibă o suprafață minimă de 2,5 ha. Terenul, pe care se planifică implementarea proiectelor propuse, trebuie să fie destinat construcțiilor. Terenurile cu destinație agricolă nu se vor accepta pentru participare la concurs.

Părțile interesate sunt invitate să se înscrie la concurs prin îndeplinirea unui formular de aplicare. Formularul și instrucțiunile de aplicare pot fi solicitate gratuit până vineri, 28 aprilie 2017 la persoana de contact din cadrul proiectului „Consilierea Guvernului RM în politici economice”: Marin Cernea, marin.cernea@giz.de, tel. (022) 250 375, mob. 069 85 54 46.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este vineri, 5 mai 2017, ora 17:00. Părțile interesate să participe și care corespund cerințelor sus-menționate, sunt rugate să trimită formularele de aplicare prin e-mail, la adresa  marin.cernea@giz.de.  Doar candidații selectați vor fi contactați pentru a solicita informație detaliată cu privire la locațiile propuse și participarea la runda finală de selecție.


Advertisement

Oportunitati