Concurs pentru selectarea beneficiarilor de granturi pentru promovarea inovațiilor în domeniul apicol

În baza unui concurs naţional, din rândul companiilor private sau cu capital de stat, va fi selectat un beneficiar din domeniul apicol, care va implementa un proiect pilot susținut prin acordarea unui grant, pentru suportul inovațional/intensiv pe lanțul valoric dat și unde rezultatele imediate o creștere considerabilă a producției și a calității) pot fi demonstrate în sezonul de producție următor. Succesul proiectului pilot va fi  făcut public și va fi folosit ca exemplu de demonstrație pentru alți  producători din domeniu.

UCIP-IFAD va acorda asistenţă financiară sub forma unui grant în sumă de maxim 20 mii dolari SUA, pentru fiecare Proiect Pilot, pentru procurarea de echipamente de producție intensivă și inovatoare, echipamente pentru post-recoltare (colectare, prelucrare și ambalare) s.a., necesare pentru suplinirea întregului lanț valoric apicol. UCIP-IFAD va acorda şi asistenţă tehnică şi consultativa întreprinderii selectate pentru crearea Proiectului Pilot şi promovarea tehnologiilor inovatoare.

Detaliile privind scopul, descrierea activităților, criteriile de eligibilitate, precum și condițiile de participare le găsiți pe pagina web: www.ifad.md

Întrebările cu privire la Termenii de Referinţă pot fi transmise la adresa de email: office@ifad.md.


Advertisement

Oportunitati