Comisia Europeană a lansat un nou apel de proiecte în cadrul Programului COSME

Titlul apelului: Creșterea gradului de conștientizare ai operatorilor de drone despre obligațiile privind confidențialitatea și protecția datelor.

Acronim: COS-DRONES-2016-03-02

Termen limită de depune a dosarelor: 04.04.2017

Obiectivulapelului este de a elabora cursuri digitale pentru producătorii, piloții și operatorii de drone(aeronave fără pilot (UnmannedAircraft). Aceste instrumente vor contribui la înțelegerea responsabilităților și obligațiilor de protejare a confidențialității și protecției datelor în procesul de ghidare a acestor dispozitive.

Pentru a atinge acest obiectiv aplicanții urmează să elaboreze  un curs on-line și alte materiale digitale,  în engleză și minimum alte 2 limbi oficiale ale Uniunii Europene care vor fi diseminate pe larg în cadrul sectorului.

Entități eligibile:Solicitanții trebuie să fie persoane juridice publice sau private care formează un consorțiu. De exemplu, acestea pot fi:

-         organizații non-profit;

-         autorități publice (naționale, regionale, locale);

-         organizații internaționale;

-         universități sau instituții de învățământ;

-         centre de cercetare;

-         companii, etc.

Important: Un consorțiu trebuie să implice cel puțin 2 persoane juridice din 2 state membre ale UE.

Pentru ghidul de aplicare și informații adiționale referitor la apel accesați  acest link: https://ec.europa.eu/easme/en/cos-drones-2016-03-02-development-privacy-and-data-protection-culture-unmanned-aircraft-sector


Advertisement

Oportunitati