Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova invită persoanele cu aptitudini artistice să participe la Concursul de pictură la tema Drepturilor Omului

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova anunță lansarea Concursului de pictură la tema Drepturilor Omului cu genericul “Mie îmi pasă” desfășurat în perioada 2-8 decembrie 2016.

Concursul este adresat tuturor persoanelor care au aptitudini artistice și au realizat lucrări plastice, care ar corespunde următoarelor tematici din domeniul drepturilor omului:

  • Incluziunea persoanelor cu dizabilităţi; drepturile persoanelor cu dizabilități mintale;
  • Violenţa domestică;
  • Dreptul de a nu fi supus torturii sau altor tratamente crude sau inumane;
  • Nediscriminare;
  • Drepturile persoanelor cu statut HIV pozitiv;
  • Malpraxis;
  • Alte teme ce ţin de domeniul drepturilor omului, la alegere.

Condițiile concursului

Fiecare participant se poate înscrie la concurs cu maxim trei picturi realizate pe parcursul ultimilor doi ani (2014-2016). Dimensiunile lucrărilor acceptate în concurs sunt: latura mică minim 20 cm, latura mare până la 200 cm.

In elaborarea lucrărilor artistice se accepta executarea în materiale, tehnici şi tehnologii mixte: acuarelă, tuş/peniţă, guaş, acril, etc. Lucrările artistice vor fi prezentate organizatorilor şi în format electronic.

Fotografiile lucrărilor vor fi expediate prin email la adresa festival@idom.md cu mențiunea: Concurs de pictură „Mie îmi pasă”. Picturile preselectate vor fi depuse la sediul IDOM (mun. Chișinău, str. Dosoftei 95A).

Termenul limită de înscriere la concurs – 30 octombrie 2016.

Juriul concursului

Picturile cîștigătoare vor fi selectate de un juriu din componența căruia vor face parte experţi din  domeniul artelor plastic și vizuale,  dar și experți în domeniul drepturilor omului  din Moldova. Juriul va desemna laureaţii.

Valoarea premiilor:

Câştigătorii vor primi următoarele premii:

  1. Premiul I – 175 de dolari SUA
  2. Premiul II – 115 de dolari SUA
  3. Premiul III – 60 de dolari SUA

Premierea va avea loc pe 8 decembrie 2016 în cadrul Galei Festivalului de film dedicat Drepturilor Omului.

Participanţii la concurs trebuie să fie proprietarii tuturor drepturilor asupra picturii înscrise în concurs. Organizatorii concursului nu îşi asumă nici o responsabilitate privind eventuale încălcări ale dreptului de autor. Responsabilitatea revine în mod exclusiv participantului la concurs care a prezentat  pictura pentru acest concurs.

Trimiterea picturii implică acceptul participantului de a oferi organizatorilor şi partenerilor concursului dreptul de a publica eventual imaginile respective, integral sau parţial, în format digital şi/sau tipărit, fără nici o remunerare. Eventuala folosire a imaginilor va fi însoţită de menţionarea numelui autorului.

Pentru a fi validat drept cîştigător, participantul are obligaţia de a prezenta Organizatorului datele necesare pentru verificarea identităţii: serie şi număr buletin, CNP (cod fiscal) şi adresa domiciliului. Informaţiile solicitate vor fi utilizate exclusiv in scopul mai sus menţionat.

Acest concurs este organizat în cadrul proiectului “Festivalul de Film dedicat Drepturilor Omului, ediţia a 5-a, 2016”, activitate finanţată de Ambasada Regatului Țărilor de Jos,  Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului din Moldova, Freedom House, Agenţia Suedeză pentru Cooperare Internaţională şi Dezvoltare (SIDA).

Pentru informaţii suplimentare: tel.: 068663964, persoană de contact – Ana Barduc.


Advertisement

Oportunitati