Conferința anuală „Accesul la informație și transparența în procesul decizional: legislație, realitate, perspective”

La data de 13 octombrie curent va avea loc Conferința anuală „Accesul la informație și transparența în procesul decizional: legislație, realitate, perspective”, ediția a treisprezecea.

Tema conferinței vizează Ratificarea și intrarea în vigoare a Convenției Consiliului Europei privind accesul la informație: noi provocări și oportunități pentru Republica Moldova.

În cadrul evenimentului vor fi abordate următoarele subiecte:

  • Prevederi-cheie ale Convenției. Aspecte comparative cu legislația de la noi.
  • Practica altor țări în domeniul legiferării și implementării accesului la informație.
  • Informațiile cu accesibilitate limitată.
  • Necesitatea elaborării unui Plan de acțiuni pe țară pentru aplicarea Convenției Consiliului Europei privind accesul la documentele publice, inclusiv: reexaminarea integrală a prevederilor legislative, modificarea și ajustarea acestora, în caz de necesitate, cu prevederile Convenției; modificarea și completarea Legii privind accesul la informație sau elaborarea unei Noi redacții, conform practicii internaționale și în rezultatul dezvoltării tehnologiilor informaționale.

Totodată, vor fi lansate discuții privind aderarea voluntarilor la Grupul de lucru al Centrului „Acces-info” pentru elaborarea proiectului de ajustare a legislației în domeniul accesului la informație la prevederile Convenției.

La dialog vor participa experți în domeniul accesului la informație, reprezentanți ai autorităților publice, jurnaliști, juriști, studenți și alți specialiști aferenți domeniului dat.

Evenimentul este organizat de Centrul „Acces-info” și Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, cu începere de la ora 9.45, în incinta USM (blocul central, aud.514).

Pentru alte informații puteți contacta organizatorii: 069167820; 069441661 sau accesinfo1@yahoo.com; adelina_sochirca@yahoo.com.


Advertisement

Oportunitati