Camera de Comerț și Industrie angajează specialist relaţii internaţionale

Cerinţe faţă de candidaţi:

 • studii: superioare, în domeniul economiei/ relații internaționale;
 • experiență de muncă: minim un an în domeniul marketing, management de proiecte, relațiilor internaţionale;
 • cunoașterea limbilor: română, engleză, rusă;
 • cunoştinţe de operare PC (MS Office, Windows, Internet).

Competențe:

 • cunoaşterea mediului de afaceri din ţară şi de peste hotare;
 • gestionarea corespondenţei de afaceri;
 • participarea în cadrul meselor rotunde şi grupurilor de lucru;
 • promovarea produselor şi serviciilor companiilor autohtone
 • comunicare și lucru în echipă;
 • cunoştinţe speciale – legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

Responsabilități de bază:

 • organizarea misiunilor economice, forumurilor de afaceri, meselor rotunde, conferinţelor internaţionale în Republica Moldova şi peste hotare;
 • menţinerea relaţiilor de colaborare cu întreprinderile din Republica Moldova;
 • elaborarea programului de afaceri pentru delegaţiile străine în Moldova;
 • executarea corespondenţei de afaceri cu CCI străine, instituţii de stat şi alte organizaţii din Republica Moldova şi din străinătate, în domeniul relaţiilor internaţionale;
 • cooperarea cu subdiviziuni similare din cadrul camerelor de comerţ din străinătate în vederea semnării acordurilor de cooperare bilaterală;
 • promovarea companiilor străine în Republica Moldova prin diverse metode;
 • participarea la dialog cu autorităţile publice centrale şi locale în vederea iniţierii şi realizării în comun diverse proiecte ce ţin de dezvoltarea relaţiilor economice internaţionale.

Persoanele interesate pot depune CV-ul la adresa de e-mail: inga.leontean@chamber.md, până la data de 29 Aprilie 2021.


Advertisement

Oportunitati