Concurs privind selectarea unui asistent / unei asistente de proiect

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) organizează un concurs pentru a selecta un asistent/o asistență de proiect în cadrul proiectului implementat de IPRE „Grupul de Experți în domeniul Justiției”, finanțat de Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros Moldova.

Obiectivul general al proiectului este promovarea unui proces transparent, sistemic și fundamentat de reformă a sectorului justiției din Moldova prin consolidarea societății civile și a mediului de experți în efectuarea monitorizării, elaborării de politici și promovării reformelor.

Dosarul de aplicare urmează să fie prezentat în limba română, în format electronic și va conține Oferta Tehnică și Oferta Financiară.

Mai multe detalii despre sarcinile de bază sunt disponibile în Termenii de Referință

Criteriile de evaluare a ofertelor tehnice sunt indicate în instrucțiunea pentru aplicanți

Oferta financiară va fi transmisă în baza formularului

Oferta tehnică și financiară vor fi expediate în 2 e-mailuri separate. Persoanele interesate vor transmite, oferta tehnică  la adresa iulian.rusu@ipre.md și info@ipre.md, iar oferta financiară la adresa nmarcoci@soros.md până la data de 11 aprilie 2021, orele 23:59 cu indicarea în titlul mesajului “Ofertă tehnică concurs asistent(ă) de proiect GEJ” și respectiv “Ofertă financiară concurs asistent(ă) de proiect GEJ”.

Clarificări la cerințele prezentului concurs pot fi obținute prin mesaje electronice adresate către Iulian Rusu, manager de proiect, la adresa iulian.rusu@ipre.md.


Advertisement

Oportunitati