Concurs pentru selectarea unui consultant care va oferi sprijin beneficiarilor de grant

În perioada februarie 2020 – iulie 2022 Fundația Est-Europeană (FEE) şi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) în colaborare cu Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalității implementează proiectul „Advocacy pentru o protecție mai bună împotriva discriminării”. Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană şi cofinanțat de Suedia.

Pentru  susținerea şi amplificarea activității beneficiarilor de grant, Fundația Est-Europeană va angaja un consultant care va oferi sprijin acestora în implementare și va facilita schimbul de cunoștințe între beneficiarii de grant.

Mai jos puteți accesa Caietul de sarcini:

Concurs pentru selectarea unui consultant care va oferi sprijin beneficiarilor de grant în vederea implementării inițiativelor pentru a atinge rezultatele urmărite | Fundaţia Est-Europeană (eef.md).

Aspecte organizatorice

Consultantul va activa sub supravegherea directă a Coordonatoarei de Programe din cadrul Fundației Est-Europene.

Oferta financiară

Oferta financiară va fi depusă luând în considerare numărul de zile necesare pentru fiecare livrabil. Oferta va fi depusă în EUR și va include suma brută.

Durata contractului

Consultantul va elabora livrabilele în perioada aprilie 2021 – aprilie 2022 (maximum 30 de zile de consultanță).

Cerințe

 • Studii universitare în domenii relevante (management/administrație, politici publice, drept, economie);
 • Învățământul postuniversitar/cursuri de specializare în domeniul drepturilor omului va constitui un avantaj;
 • Cel puțin trei ani de experiență în domeniul de analiză și monitorizare a politicilor publice;
 • Experiență anterioară de consultanță pentru organizații care promovează drepturile omului; 
 • Experiență minimă de 3 ani de lucru în domeniul egalității și nediscriminării;
 • Abilități de analiză;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Cunoașterea limbii române și ruse.

Dosarul

Solicitantul trebuie să prezinte următoarele documente:

 • CV care reflectă experiența relevantă a solicitantului cu cel puțin 3 referințe;
 • Exemple de sarcini similare îndeplinite de solicitant, dacă este cazul;
 • Scurtă notă metodologică care explică abordarea sarcinilor de realizat;
 • Buget detaliat pentru livrabilele în EUR (preț total, taxă zilnică).

Criterii de selecție

 1. Calificările și experiența solicitantului în domeniu solicitat (50%);
 2. Oferta financiară (50%).

Dosarul va fi expediat la adresă de e-mail: concurs@eef.md cu mențiunea „Consultant - sprijin beneficiarilor de grant” pînă la 31 martie 2021.

Toate întrebările legate de această sarcină vor fi adresate în scris la adresa concurs@eef.md.


Advertisement

Oportunitati