Apel de depunere a cererilor în vederea obținerii granturilor pentru campanii și acțiuni de advocacy

“Dezvoltarea capacităților organizațiilor societății civile” este un proiect regional implementat de ERIM (anterior IREX Europe) și finanțat de Uniunea Europeană.

Proiectul își propune să consolideze organizațiile societății civile și să îmbunătățească capacitatea lor operațională și organizațională, inclusiv prin evaluarea organizațională, instruirea internă și oferirea de granturi mici.

DESPRE OPORTUNITATE

Suntem în căutarea unor OSC-uri și organizații locale mici și mijlocii care doresc să implementeze o campanie sau acțiuni de advocacy.

Exemple de campanii / acțiuni de advocacy pot include dar nu se limitează la:

  1. campanie mediatică/socială orientată spre sporirea implicării cetățenilor/elor în promovarea și susținerea unei cauze (spre exemplu, campanii de sensibilizare asupra violenței împotriva femeilor, drepturilor comunității LGBTQ+, crizei ecologice, educației inclusive, etc.);
  2. acțiuni de advocacy ce vizează colaborarea cu factorii de decizie pentru soluționarea unei probleme specifice (spre exemplu, acțiuni de advocacy pentru adoptarea unei politici publice, îmbunătățirea legislației, implementarea bugetării sensibile la gen la nivel local, etc.).

OSC-urile selectate vor beneficia de un grant de până la 7.500 de euro pentru a finanța realizarea campaniei sau pentru a beneficia de instruire și alt suport necesar pentru implementarea acesteia. Totodată, OSC-urile vor putea beneficia de sprijin și consiliere din partea unui/ei expert/e în media și campanii.

DESPRE TINE 

Suntem în căutarea unor OSC-uri care:

  • doresc să organizeze o campanie / activități de advocacy pentru promovarea și susținerea unei cauze sociale sau ecologice;
  • prezintă un plan coerent și clar de desfășurare a activităților;
  • descriu în mod clar impactul și rezultatul așteptat ca urmare a implementării acțiunilor / campaniei;
  • au potențialul de a contribui la sustenabilitatea activităților și eforturilor întreprinse chiar și după implementarea grantului.

OSC-urile sunt eligibile să aplice în mod individual sau în parteneriat cu alte organizații.

Se va acorda prioritate cererilor parvenite de la organizațiile care nu au beneficiat anterior de sprijinul nostru. Cererile parvenite din afara Chișinăului sunt încurajate și binevenite. 

Cererile de la organizațiile politice sau religioase nu vor fi luate în considerare.

Campaniile / activitățile de advocacy pot fi desfășurate până în mai 2022.

CUM SĂ APLICI

Cererile pot fi depuse până la 14 martie 2021, ora 23:59 (fusul orar al Republicii Moldova), în română, rusă sau engleză, la următoarea adresă de e-mail: moldova-csocd@erim.ngo cu subiectul “Concurs granturi - campanii și advocacy”.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină:

  1. formularul de aplicare completat ce poate fi descărcat accesând următoarele link-uri: RO, RU, EN;
  2. certificatul de înregistrare pentru OSC-uri. 

NB: Formularul de aplicare trebuie să fie descărcat în laptopul dvs. pentru a-l putea edita. Nu este posibilă completarea formularului online.


Advertisement

Oportunitati