Granturi pentru creșterea vânzărilor și consumului de produse horticole moldovenești

Proiectul USAID/APM acordă granturi pentru îmbunătățirea lanțului de aprovizionare a unităților de vânzare cu amănuntul pentru creșterea vânzărilor și consumului de produse horticole moldovenești. 

Data încheierii: 4 martie 2021

Una din prioritățile Programului de Dezvoltare a Horticulturii este creșterea prezenței produselor locale în rețelele de comerț cu amănuntul. Deși, conform datelor Biroului Național de Statistică, ponderea fructelor și legumelor proaspete în cifra de afaceri în comerțul de amănuntul a crescut de la 1.8% în 2014 la 2.6% în 2019, valoarea vânzărilor de fructe și legume (1.42 miliarde lei în 2019) sugerează că doar o parte mică din consumul populației (332 mii tone legume și 249 mii tone fructe) este asigurat de comerțul formal. 

Pentru a facilita creșterea vânzărilor și consumului de produse horticole moldovenești, Proiectul USAID/APM solicită propuneri de la producători, distribuitori, comercianți cu amănuntul (inclusiv operatori din comerțul electronic) și organizațiile lor (precum asociațiile și federațiile sectoriale) privind crearea și dezvoltarea parteneriatelor în lanțul de aprovizionare, care vor ajuta entitățile participante să-și ajusteze produsele și procesele la noile condiții și noile oportunități create de situația pandemică și vor rezulta în îmbunătățirea calității produselor la raft, lărgirea sortimentului și opțiunilor de ambalare, îmbunătățirea disponibilității produselor și optimizarea costurilor de distribuție. Activitățile ilustrative includ, dar nu se limitează la:

Investiții în interconectarea partenerilor lanțului de aprovizionare, inclusiv în comerțul electronic:

 • Sisteme informaționale pentru vizibilitatea sporită a stocurilor;
 • Sisteme informaționale de prelucrare automată a comenzilor și livrărilor;

Investiții în consolidarea ofertei și crearea lanțului continuu a frigului:

 • Crearea de centre de consolidare sau extinderea centrelor de consolidare existente;
 • Procurarea de echipamente de răcire rapidă prin aer sau apă;
 • Procurarea de unități de transport la rece;

Investiții în alinierea produsului la cerințele comerciantului și/sau cumpărătorului:

 • Procurarea de linii și echipamente specializate pentru adoptarea unor noi tipuri de ambalaje și metode de marcare care ar crește gradul de igienă și vor îmbunătăți trasabilitatea produselor, precum „produs ambalat în caserole” sau „produs ambalat în flowpack”;
 • Procurarea de linii și echipamente specializate pentru lărgirea sortimentului de produse horticole oferite pe piață, precum linii de spălare, curățare și calibrare;
 • Adoptarea lăzilor și containerelor returnabile de plastic pentru a reduce costurile unitare și impactul asupra mediului și a îmbunătăți igiena produselor;

Activități de elaborare și implementare a instrumentelor de marketing:

 • Îmbunătățirea paginilor internet și prezenței pe rețelele sociale;
 • Elaborarea sau dezvoltarea de mărci comerciale a producătorului sau comerciantului pentru a diferenția produsele de origine locală;
 • Elaborarea și implementarea unor activități de promovare a vânzărilor, precum promovare în magazine și în rețelele sociale

Investiții în resursele umane ale tuturor entităților participante la parteneriat:

 • Instruirea personalului-cheie în tehnicile de merchandising și gestiunea calității produselor horticole, inclusiv a personalului responsabil de gestiunea secției „fructe-legume” în cadrul magazinelor;
 • Instruirea producătorilor în domeniul siguranței alimentare și acordarea consultațiilor pentru ajustarea produselor și proceselor

Proiectul APM anticipează acordarea de 3-4 granturi în valoarea totală de 1,500,000 MDL în cadrul acestei activități, în care beneficiarii selectați vor primi sume individuale între 300,000 MDL și 600,000 MDL. Pentru a demonstra angajamentul față de activitate, solicitantul trebuie să contribuie cu minim 50% din suma totală a investițiilor în bunuri pe termen lung și cu minim 30% din suma totală a activităților de tip soft, precum servicii de consultanță, elaborare studiilor de piață, materiale promoționale etc.

Pentru pachetul complet al aplicației  și verificarea întrebărilor/răspunsurilor accesați Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1lhzcv6_rCfVUmiEjR4bZ4Ixr0aLgLoYB?fbclid=IwAR0XFPlBv9sv2RPsUGt9aVNaU82YRyo8sbAhNJBrmYUoNJgIPFcVUi-x8xw  


Advertisement

Oportunitati