Granturi europene în valoare de până la 60 000 de euro pentru producție audiovizuală (rom/rus)

Programul Uniunii Europene „Măsuri de Promovare a Încrederii” lansează un concurs de acordare a cel puțin 20 de granturi cu valoarea de la 1 000 de euro până la 60 000 de euro pentru instituții mass-media, case de producție, ONG-uri sau asociații de media.

Acestea sunt invitate să depună propuneri de proiect pentru crearea conținutului audiovizual care va contribui la sporirea încrederii între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru.

Este încurajată colaborarea între instituții media și case de producție de pe diferite maluri și folosirea inovațiilor.

Finanțarea va fi disponibilă sub formă de granturi pentru producția de materiale audio-vizuale.

Entitățile care vor înainta propunerea de proiect sunt libere să decidă formatul (documentare, știri, reportaje, podcasturi, interviuri, talk-show-uri, etc.), periodicitatea și tematica produsului elaborat, dar se vor asigura că acesta este apolitic.

Co-producțiile ar trebui să promoveze încrederea, toleranța, respectul și înțelegerea nevoilor locuitorilor celor două maluri, precum și să contribuie la eliminarea stereotipurilor negative.

Pentru sporirea calității produselor și asigurarea dimensiunii de consolidare a încrederii, partenerii de implementare a proiectelor vor beneficia de asistență tehnică din partea unor profesioniști care colaborează cu televiziune publice multiculturale europene.

Propunerile de proiect pot fi depuse până în decembrie 2020 (concursul va fi activ până la epuizarea fondurilor), iar termenul limită pentru implementarea lor este iulie 2021.

Detalii despre condițiile de participare la concurs, precum și despre modul de pregătire și depunere a dosarului puteți găsi aici: http://sc.undp.md/tnddetails2/1987/

Pentru informații suplimentare o puteți contacta pe Irina Perciun, specialistă Proiecte Media, la numărul de telefon 069120234 sau la adresa de email irina.perciun@undp.org.

Programul Uniunii Europene „Măsuri de Promovare a încrederii”, implementat de PNUD, contribuie la consolidarea încrederii între locuitorii de pe ambele maluri ale râului Nistru, prin implicarea lor în proiecte comune de dezvoltare.

* * *

Европейские гранты до 60 000 евро на создание медиа контента

Конкурс грантов, направленный на укрепление сотрудничества между создателями аудиовизуального контента с обоих берегах Днестра, продолжается.

Медиа-учреждения, в том числе продюсерские дома с обоих берегах Днестра могут подать заявки на участие в конкурсе грантов для совместного производства аудиовизуального контента.

Гранты в размере от 1 000 до 60 000 евро предоставляются в рамках Программы Европейского Союза «Меры по укреплению доверия», внедряемой ПРООН.

Практическое руководство, форму заявки и форму бюджета можно скачать по этой ссылке https://sc.undp.md/tnddetails2/1987/

Проектные заявки можно подавать до декабря 2020 года (конкурс продолжится до израсходования финансовых средств). Крайний срок внедрения проектов - октябрь 2021 года.

За дополнительной информацией можно обратится к специалисту по медиа проектам Ирине Перчун. Телефон – 069120234, электронный адрес: irina.perciun@undp.org.

Программа ЕС «Меры по укреплению доверия», финансируемая Европейским союзом и внедряемая ПРООН, способствует укреплению доверия жителей с обоих берегов Днестра путём их привлечения в совместные проекты по развитию.


Advertisement

Oportunitati