Apel Propuneri de Proiecte GEF SGP Moldova

Programul de Granturi Mici (SGP) al Facilității Globale de Mediu (GEF), implementat de  UNDP Moldova, lansează un nou Apel de Propuneri de Proiecte.

Organizațiile non-guvernamentale pot obține granturi în valoare de până la 50 000 dolari SUA pentru implementarea proiectelor în următoarele domenii:

  1. Conservarea bazată pe comunitate a ecosistemelor și a speciilor amenințate;
  2. Co-beneficiile de acces la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon;
  3. Managementul substanțelor chimice și gestionarea deșeurilor;
  4. Catalizarea soluțiilor urbane durabile;
  5. Adaptarea bazată pe comunitate.

ONG-ul trebuie să identifice și să asigure o cofinanțare la un nivel de cel puțin 50% din costurile totale ale proiectului. Cofinanțarea se face 25% în numerar și 25% în natură (voluntariat, bunuri, etc.)

Setul de documente va fi prezentat electronic la adresa denis.parea@undp.org, indicându-se în subiectul mesajului: „GEF SGP, Grant Tematic 2020, [denumirea ONG-ului aplicant]”.

Condițiile detaliate de participare pot fi accesate pe pagina web a programului: http://www.sgpmoldova.org/ro/news_item/130.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 31 octombrie 2020, 23:59 (GMT +2).

Pentru orice informație adițională cu privire la program, contactați: Denis Parea, Coordonator Național GEF SGP Moldova, denis.parea@undp.org, tel. (+373) 22 839-876, mob. 0 686 86 777.


Advertisement

Oportunitati