Program de granturi în sectorul justiției

INVENTO desfășoară proiecte ce au drept scop eficientizarea serviciilor din justiție și îmbunătățirea accesului la justiție a populației, în special din grupurile vulnerabile și marginalizate. Acest scop este realizat prin proiecte ce vor spori capacitățile profesioniștilor din sistemul justiției de a furniza servicii calitative, consolidarea societății civile și a inițiativelor din justiție,  cât și creșterea nivelului de cunoștințe juridice a populației marginalizate. 

Din aprilie, 2020, INVENTO este partener de implementare al Freedom House în Moldova în cadrul proiectului „Cooperare efectivă pentru consolidarea accesului la justiție” (în continuare - proiect), realizat cu finanțarea Departamentului de Stat al SUA.

În acest context, organizația va contribui la realizarea Proiectului, desfășurând Programul de Granturi  - Maratonul Justiției II, dedicat organizațiilor societății civile și inițiativelor civice din sistemul justiției.

Durata de implementare și mărimea finanțării

INVENTO încurajează participarea organizațiilor/grupurilor de inițiativă din domeniul justiției din cele mai diverse zone ale țării, inclusiv și a celor din Găgăuzia și Transnistria.

Proiectele finanțate de către INVENTO trebuie să demonstreze o logică clară de intervenție, cu o corelare dintre: (i) problema identificată; (ii) cum va acționa intervenția; și (iii) rezultatele așteptate de la intervenție.

Un aplicant poate depune un singur dosar pentru Programul de Granturi - Maratonul Justiției. Suma maximă solicitată poate fi de $5320, iar suma minimă nu este prevăzută. Activitățile din cadrul proiectului se vor desfășura în perioada Octombrie 2020 - Aprilie 2021.

Rezultatele concursului de mini granturi vor fi anunțate pe 30 septembrie, 2020.

Condiții de eligibilitate

Se vor lua în considerare doar solicitările care îndeplinesc următoarele criteria de eligibilitate:

  1. Țara de origine: Aplicanții trebuie să fie înregistrați/domiciliați pe teritoriul Republicii Moldova.
  2. Statutul organizațional: Solicitantul trebuie să fie o organizație non-guvernamentală, non-profit, sau un grup de inițiativă. Grupurile de inițiativă trebuie să aibă cel puțin un proiect implementat până la data aplicării.
  3. Guvernarea: Solicitanții trebuie să aibă o structură oficială de luare a deciziilor (de exemplu, un consiliu / director) care poate să-și asume responsabilitatea legală pentru administrarea și utilizarea fondurilor.

NB: Nu vor fi acceptate aplicațiile de la organizațiile care deja primesc finanțări de la Freedom House din Moldova.

Propunerile de proiect trebuie să vizeze una dintre următoarele domenii de intervenție:

  • Consolidarea dialogului între actorii cheie din sistemul de justiție la nivel național și local.
  • Îmbunătățirea instruirii, formării și specializării juridice.
  • Asigurarea respectării efective a drepturilor omului în practicile juridice.
  • Creșterea nivelului de încredere și transparență în sistemul justiție din țară.
  • Creșterea nivelului culturii juridice a persoanelor din categoriile social-vulnerabile.
  • Îmbunătățirea cooperării dintre mass-media și instituțiile din sistemul justiției.

Termenul limită de aplicare este 20 septembrie 2020, ora 23:59 (GMT +3). Dosarele recepționate după termenul limită nu vor fi luate în considerație de către Comisia de Evaluare a Programului de Grant. Aplicantul poate depune un singur dosar pentru programul de grant - Maratonul Justiției. 

Rezultatele procesului de selecție vor fi anunțate până pe 30 septembrie 2020. Dosarele de aplicare se vor transmite prin e-mail, la comunicare.invento@gmail.com cu titlul "Programul de granturi – Maratonul Justiției".

Programul de Granturi – Maratonul Justiției II, se desfășoară în cadrul programului „Cooperare efectivă pentru consolidarea accesului la justiție”, care este susținut de către poporul american prin intermediul Departamentului de Stat al SUA, Freedom House în Moldova și implementat de către organizația INVENTO.

DEPALII: https://www.civic.md/anunturi/granturi/52718-program-de-granturi-in-sectorul-justitiei-invento-lanseaza-a-ii-a-editie-a-maratonului-justitiei.html


Advertisement

Oportunitati