Concursul proiectelor de inovare și transfer tehnologic

Aplică la concurs și beneficiază de finanțare nerambursabilă din bugetul de stat

Proiect de inovare și transfer tehnologic – proiect care include activități ce au ca scop crearea și implementarea inovațiilor și tehnologiilor noi, inclusiv prin transferul tehnologic, în scopul fabricării produselor competitive noi sau perfecționate, precum și în scopul utilizării unor procese, servicii și tehnologii progresive.

BENEFICIARI:

Organizațiile de cercetare în parteneriat cu mediul de afaceri sau întreprinderile care desfășoară activitatea de cercetare-dezvoltare conform statutului.

VALOAREA GRANTULUI:

Până la 50% din costul proiectului, dar nu mai mult de 1 000 000 lei.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE:

12 luni.

DOMENII ELIGIBILE:

I. Sănătate;

II. Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor;

III. Mediu și schimbări climatice;

IV. Provocări societale;

V. Competitivitate economică și tehnologii inovative.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

Remunerarea personalului care face parte din echipa de cercetare, procurarea materiei prime și a materialelor consumabile, servicii conexe proiectului (lucrări experimentale și de producere), achiziționarea echipamentelor tehnologice doar noi (în afara tehnicii de calcul și accesoriilor conexe, software, licențe, telefoane mobile, tablete, etc).

Termenul-limită de depunere a propunerilor de proiecte - 30.09.2020.

Detalii de participare: https://ancd.gov.md

Date de contact:

Adresa e-mail: doinita.ulinici@ancd.gov.mdraisa.duscov@ancd.gov.md

Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfant 180, et. 11, of.1100

Tel: 022 – 270 – 445.


Advertisement

Oportunitati