ALDA lanseaza program de granturi

Proiectul  ”AGREED - Activarea reformei guvernării pentru îmbunătățirea dezvoltării” lansează apel de propuneri de proiecte.

Scopul granturilor

Programul de granturi promovează principiile democrației participative la nivel local în Republica Moldova. Proiectele propuse trebuie să ducă la creșterea gradului de conștientizare publică și la o mai mare implicare publică în soluționarea unor probleme la nivel local, precum și îmbunătățirea cooperării dintre OSC și APL. Proiectele trebui să fie implementate în comunitățile locale urbane sau rurale și ar trebui să mobilizeze membrii societății și alți actori cheie din comunitate să participe la implementarea proiectului.

ALDA și donatorul încurajează proiectele care sunt puse în aplicare în conformitate cu principiile transparenței și egalității de șanse. Proiectele ar trebui să ia în considerare egalitatea de gen, egalitatea de etnie, aspecte etice și morale și de prevenire a corupției.

Proiect: ”AGREED – Activarea reformei guvernării pentru îmbunătățirea dezvoltării”

Donator: Uniunea Europeană

Agenția de Implementare: Asociația Agențiilor pentru Democrație Locală – ALDA

Subiectul: Promovarea principiilor democrației participative la nivel local

Suma totală pentru granturi: 120,000 Euro

Suma pentru un Grant: între 3,000 Euro și 6,000 Euro

Co-finațare: 25% din suma totală a proiectului

Ținta: OSC-urile din Moldova în cooperare cu APL-urile

Scopul: Sporirea cooperării dintre organizațiile societății civile și administrațiile publice locale în procesul de promovare a principiilor democrației participative la nivel local

Termenul de depunere a proiectului: 15 mai 2020, 16:00

Proiectele trebuie să dureze maximum 6 luni, începând din iunie 2020

Vă rugăm să trimiteți formularul propunerii de proiect, prin e-mail către Coordonatorului Proiecte Parteneriatul Estic, Victor Cotruță (victor@aldaintranet.org), cu mențiunea ”Propunere de proiect”, în linia de subiect.

Toate cererile trebuie depuse în limba română sau limba rusă.

Mai multe detalii http://agreed.md/index.php/2020/04/02/alda-lanseaza-programul-de-granturi/   


Advertisement

Oportunitati