shadow

Реформа системы оплаты труда: О чем умолчало правительство, но сказал министр ...

В своем выступлении министр Армашу признал, что зарплата некоторых работников бюджетного сектора снизится, но уточнил, что......


shadow

Патент на торговлю – снова в предвыборной ...

В 2008 году находившиеся у власти коммунисты попытались ликвидировать этот вид деятельности, но давление улицы и выборов 2009......


shadow

Reforma sistemului de salarizare: Despre ce a tăcut Guvernul, dar a spus ministrul ...

În prezentare ministrul Armașu a admis că la unii angajați din sectorul bugetar salariile vor scădea, dar a precizat că a......


shadow

Власти ищут 5 миллиардов леев! Почему Молдова не применяет директиву ЕС о запасах ...

После того как два года назад был инициирован и продвинут проект закона о создании и поддержании минимального уровня запасов......


shadow

Patenta în comerț revine în agenda electorală

În anul 2008 guvernarea comunistă a încercat să lichideze acest mod de activitate, dar presiunea străzii și a......


shadow

Se caută 5 miliarde de lei! De ce Moldova nu a transpus directiva UE privind ...

După ce acum doi ani au inițiat și promovat un proiect de Lege cu privire la crearea și menținerea nivelului minim al......


shadow

Что не удалось депутатам-демократам, пытается сделать ...

За последние 7-8 лет в свободных экономических зонах наблюдался впечатляющий рост, особенно в двух-трех из семи существующих. Это......


shadow

Ce nu le-a reușit deputaților democrați, încearcă să realizeze Ministerul ...

În ultimii ani 7-8 ani zonele economice libere au înregistrat o creștere spectaculoasă, în special fiind vorba......


shadow

Управление через отступление от закона, или Как нарушается процесс принятия решений ...

Хотя отступления должны делаться только в исключительных случаях. Так, и гражданство за «инвестиции», и ввоз......


shadow

Новая инициатива Плахотнюка - уже в программе ...

Идея не нова и является частью Концепции единой системы зарплат, утвержденной правительством Филипа еще 28 июля 2017 года. По......


shadow

Noua inițiativă a lui Plahotniuc este deja în programul Guvernului

Ideea nu este una nouă și face parte din Conceptul privind sistemul unitar de salarizare aprobat de Guvernul Filip încă pe......


shadow

Guvernare prin derogare sau cum este violat procesul de luare a deciziilor în ...

Astfel, și cetățenia contra ”investiții”, și importul de produse petroliere pentru ”export” fără......


Advertisement

Oportunitati