Protejarea excesivă a datelor personale împiedică dezvoltarea economică, susține Guvernul

shadow
Miercuri, 29.01.2020 04:49   1227
Mai multe autorități au semnalat o serie de probleme care le întâmpină în procesul de transmitere sau obținere a datelor personale între instituții, din cauza procedurilor excesive și interpretările abuzive ale legislației de către responsabilii din cadrul Centrului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP).

În consecință, premierul Ion Chicu a convocat o ședință specială pentru a examina obiecțiile față de procedurile Centrului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, la care au participat factori de decizie ai instituțiilor implicate în proces: Ministerul Justiției, Ministerul Economiei, Ministerul Sănătății, Agenției Servicii Publice, Agenția pentru Guvernare Electronică, Consiliul economic, secretari de stat și consilieri ai premierului.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, participanții la ședință s-au expus pentru modificrea proiectului de lege referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, care este examinat acum în Parlament, motivând că prevederile sunt mai dure decât cele aplicate în UE. Aceste abordări vor crea impedimente în dezvoltarea sectorului privat și cel financiar.

Responsabilii au menționat că protejarea excesivă a datelor personale împiedică dezvoltarea economică, digitalizarea serviciilor publice, stagnează proiectele inovaționale și automatizarea proceselor.

Advertisement

De aceea, este necesar de revizuit legislația în acest scop și de stabilit regulamente clare de implementare a prevederilor, fără loc de interpretări.

Prim-ministrul a accentuat necesitatea revizuirii competențelor CNPDCP, deschidere maximă din partea conducerii Centrului pentru colaborarea cu alte instituții în lucrările de îmbunătățire a proceselor de prelucrare a datelor.

Ion Chicu a dispus crearea unui grup de lucru care să identifice soluții pentru eficientizarea mecanismului național de prelucrare a datelor, prin revizuirea legislației existente și cea în curs de promovare, astfel încât aceasta să permită dezvoltarea serviciilor în Republica Moldova.

De notat că subiectul este abordat și în cadrul Consiliului Economic de agenții economici din sectorul bancar. Aceștia susțin că întâmpină deficiențe în procesul de aplicare a legislației din domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Pe de altă parte, administrația CNPDCP anunță că pentru anul 2020 are obiective mărețe, care se rezumă la campanii de informare în țară, activități de instruire și formare a responsabililor de protecție a datelor cu caracter personal din sectorul public și privat, dar și asigurarea în continuare a supravegherii modului în care sunt respectate drepturile cu privire la protecția datelor.

Eduard Răducan, directorul Centrului, susține într-o adresare că instituția va continua "promovarea noului proiect de lege privind protecția datelor cu caracter personal, pentru votarea acestuia în lectură finală de către Parlamentul Republicii Moldova etc".

Documentul înregistrat în Parlament, pe 22 noiembrie 2018, de 15 deputați din fracțiunea PDM, printre care și președintele de atunci al Parlamentului, Andrian Candu, a fost criticat de ONG-uri, pentru că ar putea restricționa și mai mult accesul mass-media la datele cu caracter personal de interes public.

De atunci, documentul nu a mai fost pus în discuție de legiuitori.Oportunitati