Peste 130 de agenți de asigurare și agenți bancassurance activează ilegal

shadow
Miercuri, 22.01.2020 11:16   753
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a emis o atenționare pentru entitățile care prestează activitate de intermediere în asigurări și/sau reasigurări.

CNPF invocă art.48 alin.(1/1) din Legea cu privire la asigurări, care prevede că "entitățile au dreptul de a practica activitatea de intermediere în asigurări și/sau reasigurări doar după ce sunt înregistrate în Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance".

Potrivit rapoartelor prezentate de către asigurători, CNPF atestă că un număr de peste 130 de agenți de asigurare și agenți bancassurance intermediază contracte de asigurare fără a întruni exigențele cadrului normativ aferent speței.

În atare condiții, autoritatea de supraveghere reclamă că pe 25 noiembrie 2019 a prescris și a aplicat avertisment față de entitățile care practică activitatea de intermediere în asigurări și/sau reasigurări, în termen de 30 zile lucrătoare, să se înregistreze în Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance.

Advertisement

În context, CNPF notifică că agenții de asigurare și agenții bancassurance pot beneficia de reactivarea accesului la Sistemul informațional automatizat de stat RCA numai în cazul înregistrării în Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance.

Datele publicate de CNPF arată că, pe 17 ianuarie 2020, în Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance erau înregistrați doar 32 de agenți. Altfel spus, peste 80% din agenții de asigurare și agenții bancassurance activează ilegal. 

Menționăm că, potrivit legislației, agent bancassurance poate fi o banca comercială, asociație de economii și împrumut sau organizație de microfinanțare, care în baza mandatului acordat de asigurător este în drept să încheie, în numele și din contul asigurătorului, contracte de asigurare cu terții conform condițiilor stipulate în contractul de mandat.Oportunitati