Îngrijorări privind independența Băncii Naționale și relaxarea politicii monetare

shadow
Vineri, 20.12.2019 08:35   1507
Pe parcursul anului 2019, Banca Națională a Moldovei a trecut de la înăsprirea la relaxarea politicii monetare. Centrul Expert-Grup a analizat factorii ce au dus la o astfel de evoluție.

Astfel, în vara anului 2019 rata de bază a fost majorată de 2 ori: în iunie de la 6,5 la 7% și la sfârșitul lunii de la 7 la 7,5%.

O acțiune neobișnuită a BNM

Printre factorii care au determinat majorarea ratelor de politică monetară, Centrul Expert-Grup menționează creșterea cererii agregate impulsionate de promovarea unei politici fiscal-bugetare expansioniste, majorarea unor prețuri reglementate (tarifele la energie electrică) și majorarea accentuată a prețurilor la unele produse agroalimentare (cartofi și legume).

"Creșterea presiunilor inflaționiste s-a materializat în accelerarea majorării Indicelui Prețurilor de Consum (IPC) de la 2,2% f-a-p în ianuarie 2019 la 7,1% f-a-p în noiembrie 2019. Totodată, BNM prognozează o tendință dezinflaționistă pe parcursul anului 2020, când inflația va intra în coridorul țintit de BNM de 5%±1,5 p.p. În acest context, în decembrie 2019 BNM a decis să relaxeze politica monetară prin diminuarea ratei de bază de la 7,5 la 5,5% și reducerea ratei rezervelor obligatorii pentru resursele atrase în lei în 2 etape până la 41%", se arată în analiza Expert-Grup.

Advertisement

Tot în iulie 2019, BNM a decis majorarea ratei rezervelor obligatorii pentru resursele menținute în valută de la 14 la 17%, iar în decembrie 2019 s-a hotărât o nouă majorare de la 17% la 20%, ce se va aplica în trimestrul I al anului 2020.

Potrivit Expert-Grup, aceste decizii au fost luate după ce 8 ani la rând (2011-2019) rata rezervelor obligatorii pentru resursele atrase în valută a fost menținută constant la nivelul de 14% și este, într-o anumită măsură, "o acțiune neobișnuită".

"Prin această abordare BNM va demotiva într-o anumită măsură intermedierea financiară în valută și va încuraja intermedierea financiară în moneda națională", constată experții.

Îngrijorări privind independența BNM

În opinia lor, relaxarea atât de pronunțată a politicii monetare, atât pe filiera ratei de bază, cât și a normei rezervelor obligatorii în lei, "trezește anumite îngrijorări ce țin de independența instituției, deoarece această decizie este luată în contextul unui buget expansionist adoptat în ajun electoral, deficitul căruia va fi finanțat în mare parte prin împrumuturi de la băncile comerciale, prin intermediul valorilor mobiliare de stat".

Astfel, relaxarea politicii monetare va permite Guvernului să se împrumute în condiții mult mai avantajoase de la bănci, în urma reducerii ratei de referință și disponibilizării unui volum mai mare de lichidități în sistemul bancar.

În același timp, baza analitică pentru o relaxare atât de vizibilă a politicii monetare nu este suficient de clară, deoarece problema excesului de lichidități care motiva anterior majorarea normei rezervelor obligatorii nu a fost soluționată, iar micșorarea recentă a acesteia pare a fi o acțiune pro-ciclică a BNM, în context electoral, cu riscuri inflaționiste și de credibilitate în 2020, mai susține economiștii de la Expert-Grup.Oportunitati