S-au modificat regulile de export a produselor agricole în UE

shadow
Duminică, 15.12.2019 09:52   1223
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) avertizează că începând cu 14 decembrie 2019 au intrat în vigoare modificări ale legislației europene ce se referă la importurilor de produse de origine vegetală în UE.

Altfel spus e vorba de măsurile de protecție împotriva pătrunderii organismelor dăunătoare plantelor în Uniunea Europeană, măsuri ce se extind asupra legăturilor comerciale (Republica Moldova, inclusiv ) cu statele membre UE. 

Documentul are denumirea "Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 al Comisiei din 28 noiembrie 2019 de stabilire a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 al Comisiei și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei".

Regulamentul stabilește lista organismelor dăunătoare de carantină pentru UE, a organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate și a organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru UE, precum și măsurile privind plantele, produsele vegetale și alte obiecte care vizează reducerea la un nivel acceptabil a riscurilor legate de aceste organisme dăunătoare.

Advertisement

La fel este precizată și lista organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru UE (ORNC) și a plantelor specifice destinate plantării, cu categorii și praguri. 

Documentul mai prevede că semințele și alte plante destinate plantării, introduse pe teritoriul UE, deplasate în interiorul UE sau produse, înainte de 14 decembrie 2019, în conformitate cu cerințele aplicabile ale Directivelor în ceea ce privește prezența ORNC-urilor înainte de acea dată, pot, până la 14 decembrie 2020, să fie introduse sau deplasate pe teritoriul UE dacă respectă cerințele respective.

Menționăm că la începutul lunii octombrie 2019 Comisia Europeană a publicat o listă cu 20 de organisme considerate a fi organisme dăunătoare prioritare, precum gândacul japonez, gândacul asiatic și agentul cauzator al antracnozei citricelor, cu un impact economic, de mediu și social extrem de sever pe teritoriul UE.

Selectarea organismelor dăunătoare se bazează pe evaluarea efectuată de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei și de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, care ia în considerare probabilitatea răspândirii și a stabilirii acestor organisme dăunătoare, precum și consecințele lor pentru UE.

De notat că Uniunea Europeană a devenit principala piață de desfacere pentru o serie de produse ahricole din Moldova: de la grâne la prune și respectiv măsurile de protecție luate de UE au impact și asupra Republicii Moldova, care prin Acordul de LIber Schimb s-a angajat să implementeze și să respecte normele UE. Oportunitati