Se accentuează dependența economiei naționale de consum

shadow
Vineri, 13.12.2019 11:32   1011
Ultimele evoluții privind veniturile acumulate la bugetul public național (BPN) denotă o accentuare a dependenței economiei naționale de consum, susține Ministerul Economiei și Infrastructurii într-o notă cu privire la evoluția social-economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 30.11.2019).

Astfel, în perioada ianuarie-octombrie a anului 2019, la bugetul public național (BPN) s-au acumulat venituri de 50,9 miliarde lei sau cu 6,9% mai mult decât s-a acumulat în aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce s-au efectuat cheltuieli în sumă de 52,7 miliarde lei sau cu 14,1% mai mult.

Deficit bugetar semnificativ

Cheltuielile bugetare au depășit veniturile cu 1,8 miliarde lei – un deficit bugetar semnificativ, dacă se ia în considerare excedentul din ianuarie-octombrie 2018 în valoare de 1,4 miliarde lei, susține MEI.

Cu o pondere majoritară de circa 64% în total venituri, impozitele și taxele au contribuit cel mai semnificativ la creșterea veniturilor BPN, înregistrând o creștere de 5,6%.

Încasările din impozite și taxe pe mărfuri și servicii, preponderent cele din contul taxei pe valoarea adăugată, au influențat în cea mai mare măsură creșterea veniturilor.

Încasările din TVA s-au majorat cu 7,9% și au asigurat 53% din creșterea totală a veniturilor și din accize – cu 9,6%, contribuind la creștere în proporție de 13%.

Advertisement

Se accentuează dependența economiei naționale de consum

"Menținerea veniturilor din impozite și taxe pe mărfuri și servicii pe un trend ascendent accentuează dependența economiei naționale de consum (în ianuarie-septembrie 2019 comerțul cu amănuntul a înregistrat o creștere reală de circa 14,1% și comerțul cu ridicata – o creștere nominală de 16,8%, față de perioada similară a anului trecut)", se arată în nota MEI.

O contribuție negativă asupra veniturilor din impozite și taxe au avut-o impozitele pe venit. În pofida creșterilor salariale înregistrate în anul curent (conform datelor pentru ianuarie-septembrie 2019, salariul mediu lunar în economie s-a majorat cu 15%: în sectorul bugetar – cu 20,4% și în sectorul real – cu 13,1%), încasările din impozitele pe venitul persoanelor fizice (salariu) sunt în diminuare – cu 2,8%.

Totodată, și încasările din impozitele pe venitul persoanelor juridice sunt în scădere – cu 1,4%. Veniturile din impozite pe proprietate dețin o pondere de numai 1,0% și impactul creșterii acestora cu 3% asupra evoluției veniturilor totale nu este simțitor.

Din contul contribuțiilor și primelor de asigurări obligatorii, s-au acumulat venituri în sumă de 15 miliarde lei. Deținînd ponderea de circa 30% în volumul total al veniturilor bugetare, majorarea acestora cu 6,6% a asigurat circa 28% din creșterea totală a veniturilor.

Veniturile din contribuțiile de asigurări sociale s-au majorat cu 3,4%, dar din contul primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală – cu 17%.

Au fost primite granturi într-un volum, ce depășește de circa 3,3 ori volumul primit în aceeași perioadă a anului trecut. De la Guvernele altor state au fost primite granturi mai mult de 2 ori și de la organizațiile internaționale – de 3,4 ori. Însă, ponderea acestora este atât de mică (1,7%), încât această majorare a asigurat numai 18% din creșterea veniturilor totale, se mai arată în nota MEI.Oportunitati