La Agenția Servicii Publice s-au depistat 100.700 zile de concediu și premii pentru misiuni speciale

shadow
Vineri, 13.12.2019 09:03   3654
Auditul situațiilor financiare ale Agenției Servicii Publice (ASP) prezentat de Curtea de Conturi a scos la iveală mai multe date curioase și suspecte referitor la activitatea acestei instituții care deținea la finele anului 2018 un patrimoniu de circa 1,1 miliarde lei.

Amintim că ASP este o instituție apărută după reorganizarea Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru” în Agenția Servicii Publice și absorbirii întreprinderilor „Camera Înregistrării de Stat” și „Cadastru”, dar și a Serviciului Stare Civilă și a Camerei de Licențiere.

Astfel, auditorii au depistat o serie de denaturări din rapoartele instituției. De exemplu, că nu au fost incluse în bilanțul contabil 10 terenuri cu suprafața totală de 3,37 hectare, iar alte 19 terenuri cu suprafața totală de 3,84 hectare au fost subevaluate.

Premii de 7,1 milioane lei pentru misiuni speciale

Informațiile aferente cheltuielilor de personal privind remunerarea muncii au fost majorate nejustificat, fiind calculate și achitate premii pentru misiuni speciale, în valoare totală de 7,1 milioane lei, iar alte 1,4 milioane de lei - pentru unele sarcini de importanță majoră.

Toate - "în lipsa evaluărilor și documentărilor corespunzătoare a acestora cu privire la aportul fiecărui angajat pentru eficientizarea activității ASP", susțin auditorii Curții de Conturi.

Totodată, se constată că rezultatele inventarierii nu au contribuit pe măsură la stabilirea situației reale patrimoniale a ASP.

Advertisement

Astfel, se atestă necorespunderea evidenței analitice a clădirilor și încăperilor gestionate cu informațiile aferente acestora din Registrul bunurilor imobile.

Cu referință la siguranța activelor, s-a constatat că procesul de creare și dotare a centrelor multifuncționale a format un volum de mijloace fixe, sub formă de tehnică de calcul, mobilier, cazane, aparate de aer condiționat, etc., în valoare totală de cca 16,3 milioane lei, care nu se utilizează și nu produc beneficii economice.

"Deși, comisia de inventariere a listat aceste bunuri, nu a luat anumite decizii cu privire la casarea și realizarea, transmiterea în gestiune altor beneficiari a acestora, sporind în așa mod cheltuielile și riscurile de siguranță a acestor active", potrivit Curții de Conturi.

Litigii de 44,3 milioane, concedii nefolosite de 100.700 zile

Abordând în complex constatările auditului public extern, amenințările și indicii ce pot pune la îndoială capacitatea ASP de a-și continua activitatea, auditorii au determinat mai multe situații generatoare de discontinuități.

Printre acestea se numără implicarea ASP în litigii, în calitate de pârât, pentru care aceasta riscă să plătească cca 44,3 milioane lei, dar și acordarea unor servicii cu titlul gratuit sau la preț redus pentru unele categorii de beneficiari, fără o determinare a surselor de finanțare sau acoperire a costurilor suportate.

Potrvit auditorilor, doar în anul 2018 cheltuielile aferente serviciilor prestate gratuit sau la preț redus au constituit 146,1 milioane lei.

Raportul mai relevă și compromiterea unor investiții financiare pe termen lung în părți afiliate în valoare de 25,4 milioane lei, dar și acumularea a circa 100.700 de zile de concediu nefolosite de către angajați, ceea ce impune angajamente viitoare în sumă totală de 30,2 milioane lei.

La fel, și înghețarea a circa 11,3 milioane lei în materiale fără mișcare sau cu mișcare lentă, dar și compromiterea lichidității ASP și, ca urmare, imposibilitatea de a achita datoriile curente doar din mobilizarea tuturor activelor circulante, fiind necesare atragerea în acest scop a activelor imobilizate și/sau a altor resurse din exterior de circa 94,1 milioane lei.

Cu toate că pe parcursul misiunii de audit s-au întreprins unele acțiuni de remediere a lacunelor identificate, totuși, rămân unele aspecte, care necesită a fi abordate de management în perioada ce urmează, pentru a controla riscurile de denaturare a situațiilor financiare, se mai arată în informația Curții de Conturi.Oportunitati