Păzea! Ne așteaptă o reducere a inflației

shadow
Miercuri, 11.12.2019 13:57   1025
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis, cu vot unanim, să fie diminuată rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 2,0 puncte procentuale, până la 5,5%.

Hotărârea are drept scop de a menține inflația în intervalul de variație al țintei de 5%, ceea ce constituie o situație optimă pentru dezvoltarea economiei naționale. În același timp, decizia corespunde prognozelor anterioare ale BNM privind evoluția inflației, se arată într-un comunicat al autorității.

O relaxare a politicii monetare

În acest sens, la prezentarea ultimului Raport asupra inflației, guvernatorul BNM, Octavian Armașu, a menționat că Banca Națională va trebui să își ajusteze politicile în direcția unei relaxări, deoarece în anul viitor se așteaptă o reducere a inflației.

În condițiile dezinflaționiste din 2020, decizia BNM va susține competitivitatea economiei și va stimula activitatea de creditare.

Advertisement

În aceeași ședință, Comitetul executiv a decis diminuarea ratelor de dobândă la creditele și la depozitele overnight până la 8,5 la sută, și, respectiv, 2,5 la sută anual.

Totodată, a fost micșorată norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă și a fost majorată norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă. Aceasta va încuraja intermedierea financiară în moneda națională și, respectiv, o va descuraja pe cea în valută.

Ne așteaptă o reducere a inflației

Potrivit BNM, atât pentru finele acestui an, cât și pentru anii 2020 și 2021 se anticipează prevalarea riscurilor de natură dezinflaționistă.

"Acestea se rezumă la întârzierea efectului sezonier pozitiv, traiectoria mai apreciată a cursului de schimb, alături de diminuarea prețurilor produselor alimentare internaționale, care ar putea amplifica nemijlocit viteza de decelerare a ratei anuale a inflației pe parcursul anului 2020 și, respectiv, amplasarea acesteia sub limita inferioară a intervalului de variație al țintei", susține instituția.

În același timp, BNM constată valabilitatea prognozei pe termen mediu publicată în luna noiembrie 2019. Banca Națională va monitoriza în continuare situația și, la necesitate, va veni cu măsuri stimulative.

 Oportunitati