Ce schimbări ne așteaptă în 2020 la capitolul taxe

shadow
Vineri, 06.12.2019 06:50   1985
Parlamentul a votat în prima lectură proiectul politicii bugetar-fiscale și vamale pe termen mediu, care operează modificări la Codul Fiscal, Codul Vamal, Legea cu privire la tariful vamal etc.

Documentul a fost prezentat de viceprim-ministrul Serghei Pușcuța, care a declarat că, prioritatea Guvernului și a Ministerului Finanțelor în raport cu mediul de afaceri și societatea este simplitatea, claritatea și comoditatea procesului de calculare și achitare a impozitelor și taxelor. 

Sistem de taxe just

„Asigurarea unui sistem de taxe just reprezintă o obligație a Guvernului. Aceste prevederi sunt așteptate și necesare mediului de afaceri pentru a-și dinamiza activitatea”, a spus ministrul Finanțelor.

Din document rezultă că principalele acțiuni ce vizează politica fiscală și vamală pentru 2020 sunt menținerea impozitului pe venitul persoanelor fizice la nivel de 12% și a mărimii scutirilor existente; menținerea pentru persoanele juridice, întreprinzătorii individuali și medicii de familie titulari ai practicii, care exercită activitate profesională independentă – în mărime de 12% din venitul anual impozabil, iar pentru gospodăriile țărănești – de 7%; menținerea cotelor TVA în vigoare; menținerea cotelor accizelor, cu excepția autoturismelor de lux, și menținerea cotelor altor impozite, taxe și plăți la nivelul anului curent cu extinderea bazei impozabile.

Facilități și scutiri

Noua politică bugetar-fiscală și vamală urmărește obiectivele unei legislații fiscale și vamale favorabile dezvoltării economice și consolidării veniturilor bugetare.

Primul obiectiv – asigurarea unei legislații fiscale și vamale favorabile dezvoltării economice – urmează a fi realizat prin aplicarea următoarelor măsuri noi:

- permiterea spre deducere a oricăror plăți efectuate salariaților sau în folosul acestora, din care au fost reținute impozite salariale;
- permiterea spre deducere a datoriilor în valoarea de până la 1.000 de lei al căror termen de scadență a expirat de 3 ani;
- aplicarea facilităților acordate salariaților pentru hrană și transport organizat și asupra zilierilor;
- diminuarea impozitului aplicat donațiilor de la 12% (includerea în venitul donatorului) la 6% (reținerea finală).

Advertisement

Modificarea tratamentului fiscal pentru bunurile donate prin includerea normei de majorare a veniturilor în cazul efectuării donației de către agenții economici;
- substituirea bazei impozabile aferente regimului agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IVAO) din venitul operațional în venituri totale, cu excluderea unor categorii de venituri (subvenții, dobânzi etc.);
- modificarea termenului de achitare a TVA pentru serviciile importate la data de 25 a lunii următoare celei de efectuare a importului sau de achitare;
- modificarea termenului de achitare a accizelor cu stabilirea termenului de 25 a lunii următoare celei în care a fost scoasă marfa accizată din antrepozit;
- unificarea termenului de declarare și achitare a impozitului pe bunuri imobiliare fiind stabilită data de 25 septembrie;
- anularea obligației de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale;
- aplicarea scutirii de TVA fără drept de deducere, la plasarea în regim de perfecționare activă a mărfurilor supuse accizelor, produselor zootehnice (carne) etc.;
- extinderea cu 1 an a scutirii de impozitul pe venit al dobânzilor bancare a persoanelor fizice;
- scutirea de TVA fără drept de deducere la importul și/sau achiziția materiei prime, articole utilizate la producerea tractoarelor și tehnicii agricole;
- scutirea de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale a mărfurilor exportate prin trimiteri poștale a căror valoare nu depășesc 1.000 euro;
- abrogarea normei de limitare a deducerii în sumă de 200.000 lei pentru autoturismele procurate de agenții economici care nu sunt utilizate în procesul de producție și prestare a serviciilor;
- extinderea dreptului de aplicare a regimului de deducere a amortizării în scopuri fiscale pentru activele imobilizate.

Majorarea și perfecționarea taxelor 

Cel de-al doilea obiectiv – de consolidare a veniturilor bugetare – urmează a fi realizat prin implementarea următoarelor măsuri:
- extinderea aplicării progresive a taxei la valoarea autoturismelor importate;
- aplicarea taxării inverse pentru livrările de bunuri a agenților economici insolvabili;
- aplicarea TVA pentru serviciile electronice prestate de agenții economici nerezidenți către populație și crearea unui cadrul legal de achitare a impozitelor și taxelor;
- perfecționarea taxei pentru apă prin stabilirea obligației de achitare a taxei respective pentru subiecții care vor îmbutelia apa.

Respectivul proiect de lege a fost elaborat de Ministerul Finanțelor, în baza propunerilor recepționate de la mediul de afaceri, autorități, Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal.Oportunitati