Măsuri pentru consolidarea terenurilor agricole

shadow
Vineri, 22.11.2019 09:00   1297
Cabinetul de miniștri a aprobat modificări la Regulamentul privind consolidarea terenurilor agricole, care stabilesc mai clar competențele tuturor actorilor implicați în procesul de implementare a proiectelor de consolidare a terenurilor agricole.

Potrivit Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) modificările efectuate vor oferi posibilitatea atragerii de fonduri de la donatori, parteneri de dezvoltare, în scopul implementării proiectelor respective și ca rezultat optimizarea suprafețelor exploatațiilor agricole. 

Şi alte persoane vor putea autentifica contractele

Totodată, în particular, noile modificări prevăd autentificarea obligatorie a contractelor de vânzare-cumpărare, de schimb a pământului, de către notari și alte persoane abilitate prin lege cu atribuții de autentificare a actelor juridice. 

Astfel, proiectul respectiv a fost pus în concordanță cu recentele modificări în actele normative din domeniu referitor la autentificarea contractelor de înstrăinare a terenurilor agricole și modul de vânzare-cumpărare a acestora. 

Actualmente, potrivit Regulamentului respectiv, „contractele de vânzare-cumpărare, de schimb, sunt autentificate de către persoanele cu funcții de răspundere abilitate ale autorităților administrației publice locale”, conform Legii cu privire la notariat.

Advertisement

După modificare Regulamentul va conține și prevederea: „Contractele de vînzare-cumpărare, de schimb sînt autentificate de notari și alte persoane  abilitate prin lege cu atribuții de autentificare a actelor juridice, cu excepția  contractelor de vînzare-cumpărare a terenurilor agricole proprietate privată cu  suprafața de pînă la 0,25 hectare, atribuite conform art.12 din Codul funciar nr.828/1991, confirmate prin certificatul eliberat de primăria respectivă”.

Parcele de doar 0,8 hectare

Hotărârea aprobată de Guvern mai prevede ca întreprinderile, care urmează să implementeze proiectele de consolidare a terenurilor agricole, să fie selectate prin intermediul procedurilor de achiziții conform Legii privind achizițiile publice.

Autorii susțin că modificările sunt impuse de conștientizarea faptului că nivelul de fragmentare a terenurilor nu s-a schimbat semnificativ de la încheierea procesului de privatizare, iar numărul mediu de parcele pe exploatații agricole ca proprietăți separate înregistrate în cadastru este egal cu 4,4 parcele, suprafața medie a fiecărei parcele fiind de 0,8 hectare.

Astfel în prezent Republica Moldova are peste 2,2 milioane de terenuri agricole, potrivit Cadastrului funciar. Numărul deținătorilor de terenuri cu destinație agricolă se ridică la 1,33 milioane de proprietari. Terenurile aflate în proprietate privată ocupă o suprafață de peste 1,89 milioane de hectare, care se află în proprietate a 1,28 milioane de deținători.

De notat că lipsa consolidării terenurilor continuă să fie un factor critic pentru bunăstarea populației rurale.

Pentru consolidarea terenurilor în Republica Moldova agricultorii au nevoie de un sprijin, inclusiv metodologic, care ar oferi posibilitatea aplicării practicilor moderne de cultivare a terenurilor prin rotația culturilor și diversificarea produselor agricole, cu utilizarea sistemelor și tehnici de irigare rentabile pe terenurile consolidate, consideră responsabilii de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.Oportunitati